Navigace

Oslava současného umění v centru Prahy

Skvělá pozvánka na prozkoumávání spletitých vod současného umění. Tak lze shrnout unikátní týdenní akci J&T Banka Art Index Pop-Up, která se konala od 6. do 11. září v prostorách Domu U Zlatého hroznu na Malostranském náměstí v Praze. Tisíce návštěvníků měli možnost si prohlédnout díla téměř čtyř desítek současných českých umělců, a co víc, dokonce měli možnost díla rovnou zakoupit, nebo alespoň zarezervovat u příslušného galeristy. “Akce ukázala, že je o umění zájem a že je to cesta správným směrem,” řekla mluvčí J&T Banky Monika Veselá.

První volba

Na tuzemské poměry unikátní akce odstartovala takzvanou First Choice Night. „Dorazilo na ni téměř čtyři sta hostů, které na akci pozvala banka, galerie či umělci. Z umělců přišli výstavu zahájit například Krištof Kintera, Jiří David, Pavla Sceranková či Matyáš Chochola a samozřejmě galeristi, kteří s námi na akci spolupracovali,” prozradila Veselá.

Pozvaní měli možnost jako první zhlédnout výstavu čítající přes osm desítek exponátů. Některé z nich přitom doslova ještě voněly barvou. “Josef Bolf připravil dva obrazy přímo pro tuto expozici, Tomáš Vaněk svou Poctu Jánu Mančuškovi domalovával přímo tady,” prozradila Anna Pulkertová, kurátorka výstavy a odbornice na umění z J&T Banky.

V průběhu First Choice Night se skutečně prodalo, či přesněji zamluvilo, osm děl. První byla Černá lampa Jiřího Davida, která stála téměř 200 tisíc korun. Do této částky se pohybovaly ceny převážné části děl. Přesto tu byla i dvě díla, jejichž cena převyšovala hranici milionu korun. Podle očekávání to byla vysoce kvalitní díla dvou z nejuznávanějších žijících umělců - Vladimíra Kokolii a Jana Merty.

Jedním z cílů výstavy však bylo také přilákání začínajících sběratelů, pro něž tu byla díla s cenou pod 100 tisíc korun. A to i od takových jmen, jako jsou Eva Koťátková, Jiří Kovanda nebo Kateřina Šedá.

“Každý den v podstatě někdo projevil o nějaké dílo zájem a zkontaktoval se s galeristou či umělcem. Jsme rádi, že se díky výstavě podařilo ukázat, že nákup umění je pro všechny,” dodala mluvčí banky.

 

Mimořádný výběr

Do běžně nepřístupných prostor krásného domu, který si banka pro tuto akci pronajala, každý den přišla řada návštěvníků. Jen o víkendu jich podle odhadů bylo přes 1500. A co tedy viděli? 

83 děl nemělo žádný spojující motiv. Vskutku šlo o průřez současnou tvorbou těch nejlepších, či lépe nejvystavovanějších českých tvůrců posledních desetiletí. Všichni z představených autorů patří do první stovky J&T Banka Art Indexu, tedy žebříčku, který banka vydává již od roku 2014, aby se sběratelé, ale i laičtí nadšenci lépe orientovali v nabídce současného umění.

Spolu se samotnými autory díla vybírala Anna Pulkertová z J&T Banky a trojice tvůrců metodiky Art Indexu, tedy galeristka Lucie Drdová, odborník na trh s uměním a šéfredaktor serveru Artplus Jan Skřivánek a kurátor Ondřej Horák. 

“Zastoupena byla většina technik, kterými se dnešní tvůrci vyjadřují, tedy vedle malby a skulptur tu byl také videoart. Jedním z hlavních požadavků, který výslednou nabídku ovlivnil, bylo to, aby si dané dílo mohl každý vystavit doma v obýváku,” přibližuje Anna Pulkertová způsob, kterým byla díla vybírána.

To se na expozici projevilo nanejvýš pozitivně. J&T Banka Art Index Pop-Upu se podařilo vyvrátit mýtus přežívající u velké části populace, že současné umění je cosi neuchopitelného, odtažitého, něco, co se vůbec netýká současných životů. Úvahy o životním prostředí, o mezilidských vztazích, o roli jednotlivých pohlaví, či chcete-li genderech. To vše je dnes již součástí debat a životů většiny lidí. A některé exponáty staršího data ukazují, že umělci o nich přemýšleli a vyjadřovali se k nim mnohem dříve. Stejně tak mnohá díla prozkoumávají náš vztah k technologiím, k tomu, jak mění svět, jak mění náš pohled na svět, jak své skutečné životy nahrazujeme těmi virtuálními. Tedy opět témata, která možná ještě neumíme pojmenovávat, ale brzy se o nich budeme bavit stále víc.

 

Udělej si vlastní katalog

Na výstavu přišli lidé všech generací a zájmů. “Chodí sem jak rodiny s dětmi, tak postarší páry, řekla bych, že průřez celou společností. Dokonce se někteří i vraceli,” uvedla Monika Veselá.

Z návštěvníků a jejich zájmu bylo vidět, že nepřišli jen proto, že byl vstup zdarma. Například kolem děl Krištofa Kintery se často zastavili rodiče s malými dětmi a rozmlouvali o tom, co právě vidí. Dopad výstavy Nervous Trees, která přesně před dvěma lety strhala v Galerii Rudolfinum nejeden rekord, se tak přenesl i do současnosti.

Atmosféře přidalo vedle unikátních prostor domu také několik zajímavých kurátorských rozhodnutí. Předně díla hovoří sama vlastní řečí. Nenajdete tu žádné rozsáhlé popisky, které by ozřejmovaly složité koncepty zakódované do obrazů či soch. A je to tak dobře. Neznamená to však, že by lidé bloumali bez jakýchkoli záchytných bodů. Ale tvůrci výstavy pro ně připravili netradiční způsob, jak se o dílech a autorech dozvědět vše potřebné. U každého díla je kartička se jménem autora, jeho biografií, smyslem tvorby a jméno díla, které je zároveň na druhé straně vyobrazené. Kartičky si návštěvníci mohli postupně sbírat a ukládat do speciálních kartonových desek, čímž jim vznikl zcela originální katalog.

Na kartičkách byly také kontakty na galeristu, který daného umělce zastupuje. “Můžete si tak s ním domluvit schůzku, nákup nějakého díla nebo návštěvu ateliéru daného umělce. Nebojte se, umělci jsou přístupní, rádi se s lidmi baví o myšlenkách, které svými díly představují světu,” nabádala při komentované prohlídce Olga Pětivoká, průvodkyně výstavou.

 

Nashledanou?

Umělkyně a kurátorka Olga Pětivoká zároveň při jedné z komentovaných prohlídek vyjádřila touhu, že by se podobná akce mohla konat každoročně.

Podle Moniky Veselé z J&T Banky se to nejspíš skutečně stane. “Z pozitivních ohlasů a vnitřního nadšení jsme odhodlaní udělat výstavu i příští rok. Chceme dát 100 děl a zase nějaký ojedinělý prostor, víme, že je to běh na dlouhou trať, ale jsme přesvědčeni, že zájem ze strany veřejnosti tu je a že je toto krok správným směrem, jak pomoci českému současnému umění. Vedle partnerství s galerií Rudolfinum, vydáváním „uměleckých“ knih a podpory mladých umělců v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého, je toto přiblížení umění společnosti. Věřím, že se spolupráce líbila také galeristům a umělcům, kteří se zapojili a že se s námi pustí i do dalšího ročníku. Jak již jsme říkali před akcí, bylo by krásné položit tímto základy pražskému bienále.”

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.