Navigace

Avast: Finanční ředitel prodával akcie na pokrytí daňové povinnosti z opcí

Finanční ředitel Avastu a člen jeho představenstva Philip Marshall konvertoval podle hlášení regulátorovi získané akciové opce do 361 tis. nových akcií. Z toho 174 tis. akcií prodal za průměrnou cenu 4,42 GBP/akcie na burze. Obchod proběhl 27.11. V hlášení Marshall uvedl, že prodej provedl na pokrytí daňové povinnosti a nákladů spojených s realizací opcí. Vedle prodeje 174 tis. akcií si zbylých 186 tis. akcií ponechal. Zprávu hodnotíme neutrálně.