Navigace

Musí být umění krásné? Na otázky odpovídá hravá kniha z edice Magnus Art

Jak by asi vypadal rozhovor Vincenta van Gogha s Andym Warholem? Můžeme se smát v galeriích? A může si umělec skutečně dovolit úplně všechno, nebo i umění má nějaké nepřekročitelné mantinely?

Na tyto a řadu dalších otázek dává odpověď krásná kniha Proč umění?, na jejímž vzniku se podílela celá řada autorů z Česka, Slovenska, Maďarska či Německa. Jsou součástí mezinárodního kolektivu nazvaného poněkud provokativně “Máte umělecké střevo?”, který se snaží pomáhat lidem každého věku kultivovat v sobě lásku ke krásnu.

“S lidmi, kteří chtějí vzrušující svět umění v sobě objevovat, se už řadu let setkáváme při společných aktivitách. Mezinárodní platforma Máš umělecké střevo? podporuje hledání “uměleckého střeva“ mezi nejmenšími dětmi, u studentů středních škol, stejně jako u seniorů, u návštěvníků v galeriích nebo naopak na místech, která toho mají s galerijním prostředím společného jen málo,” uvádějí autoři knihy. “Jedním ze způsobů naší komunikace je i tato publikace. Pokládáme si v ní otázky, které jsou stejné, ať už navštívíte galerii v Drážďanech, Praze, Brně, Bratislavě nebo Budapešti. A vlastně kdekoliv na světě. A nabízíme na ně odpovědi. Ty rozhodně nejsou vyčerpávající. Naopak, jsou krátké. Mají otevřít naznačené téma a směr, kudy hledat odpovědi. Víme, že pro zvídavé a kreativní čtenáře není víc třeba,” dodávají.

A je tomu opravdu tak. Kniha se dotkne celé řady problémů a otázek spojených s uměním, životy umělců i trhu s uměleckými díly. Věnuje se tvorbě umění, jeho recepci, jednotlivým technikám.

Za podpory J&T Banky se na přípravě obrazově a typograficky moderní a hravé publikace se podíleli odborníci z významných galerií, jako jsou Národní galerie Praha, Centrum současného umění DOX, Moravské galerie, Slovenská národná galéria Bratislava, Ludwig muzeum Budapešť či Státní umělecké sbírky Drážďany. Právě z těchto institucí pak pochází i většina obrazového materiálů a příkladů pro jednotlivé odpovědi na palčivé otázky.

Čtenáři se seznámí s umělci, jejichž jména jim nejsou tak úplně cizí, ale možná o jejich tvorbě zatím mnoho nevědí: například s uznávaným českým konceptualistou Jiřím Kovandou, s provokatérem Aj Wej-wejem či legendou světové performance Marinou Abramović.

Kniha vychází v edici Magnus Art, kterou vytváří J&T Banka. “Proč tuto knihu, celou edici a současné umění vůbec podporujeme? Protože umění je inspirace. Protože rozšiřuje obzory. Protože učí vnímat svět jinak. Protože může být zajímavou investicí. Nejen finanční. Protože kultivuje společnost i jedince.,” vysvětluje mluvčí J&T Banky Monika Veselá.

Kromě odpovědí na již zmíněné otázky ohledně umění pak kniha funguje také jako pozvánka do galerií v Česku a nejbližším okolí. Čtenář díky knize zjistí, že jen pár kilometrů od našich hranic můžete vidět například Raffaelovu Sixtinskou madonu, že v našem nejbližším okolí pulzuje čilý umělecký ruch a vystavují tu největší jména současného umění. A totéž platí i pro české a moravské galerie. 

Součástí knihy je i stylizovaná cestovní mapa po zúčastněných muzeích a galeriích, která vám zabere celkem zhruba deset hodin. No, řekněte sami, nestojí za to těch pár hodin investovat? Zážitky, které se vám díky takové cestě naskytne, nelze vyjádřit penězi ani časem.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.