Navigace

TD Gama: Zpoždění v rekonstrukci, ale zvažuje využít předčasného splacení

Společnost TD Gama, jejíž dluhopisy 5,25/2023 se obchodují na pražské burze, včera v oznámení uvedla, že rekonstrukce hotelu ve Vítězné ulici v Praze se zpozdila kvůli dodavateli stavebních prací. Podle oznámení začaly loni přípravné práce, avšak samotná vnitřní rekonstrukce budovy na hotel zatím nezačala, jelikož stavební firma vybraná v tendru zakázku odřekla. Společnost chce vybrat nového dodavatele stavebních prací do konce 1Q 2020. TD Gama složí do 10. 3. 2020 prostředky ve výši prvního kupónu (za 18 měsíců) na vázaný účet

Společnost TD Gama, jejíž dluhopisy 5,25/2023 se obchodují na pražské burze, včera v oznámení uvedla, že rekonstrukce hotelu ve Vítězné ulici v Praze se zpozdila kvůli dodavateli stavebních prací. Podle oznámení začaly loni přípravné práce, avšak samotná vnitřní rekonstrukce budovy na hotel zatím nezačala, jelikož stavební firma vybraná v tendru zakázku odřekla. Společnost chce vybrat nového dodavatele stavebních prací do konce 1Q 2020. TD Gama složí do 10. 3. 2020 prostředky ve výši prvního kupónu (za 18 měsíců) na vázaný účet. Dle prospektu má být kupón vyplacen k 11. 6. 2020. TD Gama nadále počítá s dokončením přestavby nemovitosti, byť se zpožděním. Emitent také uvedl, že vzhledem k možnostem levnějšího financování zvažuje využít předčasného splacení dluhopisu v jeho druhém výročí od data emise, tj. k 11. 12. 2020. Z prospektu dluhopisu plyne, že svolání k druhému výročí emise je za 101,5 % nominálu. Zprávu o zpoždění rekonstrukce budovy považujeme za negativní, nicméně vyjádření o složení prostředků na výplatu prvního kupónu a možnosti svolání dluhopisu podle nás podporuje spolehlivost emitenta.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.