Navigace

ČEZ: Dohoda se státem by měla být podepsána během několika týdnů

Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že dohoda mezi státem a ČEZem o stavbě nového bloku v Dukovanech bude podepsána během několika týdnů a do konce roku 2022 by měl být vybrán dodavatel. Investorem by měla být dceřiná společnost ČEZu, smlouva se státem by pak měla upravovat mimo jiné ochranu minoritních akcionářů před riziky plynoucími z takto veliké investice. Vyjádření ministra je v souladu s již známými informacemi.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.