Navigace

EPH plánuje vydat dluhopisy v objemu až 7,5 mld. Kč

Společnost EPH plánuje vydat 5leté dluhopisy v objemu 5 mld. Kč s možností navýšení emise až na 7,5 mld. Kč. Dluhopisy ponesou úrokový výnos ve výši 4,5 %. Prostředky budou použity na refinancování stávajícího zadlužení a další rozvoj společnosti.

Společnost EPH plánuje vydat 5leté dluhopisy v objemu 5 mld. Kč s možností navýšení emise až na 7,5 mld. Kč. Dluhopisy ponesou úrokový výnos ve výši 4,5 %. Prostředky budou použity na refinancování stávajícího zadlužení a další rozvoj společnosti.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.