Navigace

Avast: Úřad pro ochranu osobních údajů vyšetřuje Jumpshot

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách uvedl, že začal vyšetřovat divizi Jumpshot společnosti Avast, která zpracovává data shromážděná od uživatelů antivirových programů. Nyní úřad shromažďuje informace. Předsedkyně úřadu Ivana Janů uvedla, že „je zde podezření ze závažného rozsáhlého porušení ochrany osobních údajů uživatelů“. Podotýkáme, že Avast již oznámil, že Jumpshot letos uzavře. Zároveň uvedl, že Jumpshot podle něj neporušil žádné zákony. Pokud by úřad udělil Avastu pokutu, ta by se vztahovala jen na český trh a nepředpokládáme, že by byla z pohledu celé společnosti významná.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.