Navigace

Louvre v Abu Dhabi ukazuje novou tvář lidskosti

Stálo neuvěřitelné peníze, ale investice se arabským vládcům vyplatila. Pobočka muzea Louvre v emirátu Abu Dhabi patří k nejkrásnějším místům na světě. A místní expozice ukazuje, že lidstvo spojuje víc věcí, než které jednotlivé národy či etnika rozdělují.

img-9744.jpegPouhý rok před vypuknutím globální ekonomické krize, přesně 9. října 2007, schválil francouzský parlament vybudování pobočky světoznámého muzea Louvre v arabském emirátu Abu Dhabi. Hlavním architektem se stal proslulý Jean Nouvel, který pro nevšední, jakoby plující budovu vymyslel prazvláštní kupolovitou střechu. Ta dovnitř areálu propouští světlo připomínající to, jež vrhá koruna palmy. Společně s mořskou hladinou, do níž je muzeum vsazené, působí výsledek až hypnotickým dojmem. Není se čemu divit, že na každé sedačce či vyvýšené zídce potkáte člověka, který na sebe nechává působit ten zvláštní klid, přemýšlí, rozjímá…

A rozhodně je nad čím rozjímat. Louvre v Abu Dhabi si dalo za cíl velkolepou myšlenku: Ukázat lidskost v novém světle. A to nejen doslova ve světle “palmy”, ale také metaforicky: ve světle, díky němuž se umění, kultura a historie nedělí na východní a západní, na křesťanský a muslimský či na vyspělý a na etnický. Umění je přece jediné, a ačkoli se možná projevuje různými způsoby a výrazy, jde o součást jedné velké idey lidství.

 Multikulti muzeum

Louvre v Abu Dhabi je v nejlepším smyslu slova multikulturní. Hlavní expozice představuje dějiny lidstva od nejstarších nálezů až po moderní umění. Přitom hlavní myšlenkou celé velkolepé instalace je právě společnost. Hned v prvním sále kurátoři nastiňují, oč jim půjde: nacházejí se zde staré posvátné masky. Ale nepocházejí z jednoho období či oblasti, naopak se jedná o průřez artefakty napříč dějinami a zeměkoulí. Přestože mají řadu drobných rozdílů, ještě více mají společného, ať už materiálově či ornamenty. Vzájemnost, která návštěvníka bude provázet dalšími sály expozice pak hned v první místnosti doplňuje směrová hvězdice, díky níž si najdete jak daleko a kterým směrem leží váš domov (byť alespoň přibližně).

Následují sály, v nichž jsou podobným způsobem představeny důležité motivy umění pravěkého a starověkého  - pohřební výjevy či figury žen (zde stojí za pozornost jeden z highlightů muzea, socha Bactriánské princezny). Po návštěvě velkých, dnes již padlých civilizací, jejichž božstva se sice lišila výrazy, ale opět je mnoho spojovalo, se naplno rozjede multikulturní povaha expozice. Následující části totiž již zcela vycházejí z postupně se globalizující světové společnosti.

Prvním celosvětovým spojovníkem byla univerzální náboženství. S křesťanstvím totiž přišlo náboženství, jež nebylo podmíněno etnicitou, ale bylo otevřeno všem. “Tím, že své poselství adresovala všem, podařilo se univerzálním náboženstvím výrazně proměnit místní kultury a v důsledku celé starověké společnosti,” píše se na informačním panelu. Louvre nabízí řadu artefaktů, jak se jednotlivé ikonografie odlišovaly, ačkoli se snažily img-9514.jpegpřinášet obdobné myšlenky.

Obchod spojil svět

Jak se společnosti modernizovaly, začala především v Číně objevovat celá řada výrobků a produktů, které Evropané neznali, ale potřebovali. Především střelný prach a porcelán. Díky tomu se pozvolna rozjel mezinárodní obchod, který vztahy i mezi velmi vzdálenými zeměmi a mocnostmi značně utužil. “Islámská civilizace byla v samém srdci tohoto obchodu, který odtud směřoval do Asie, Evropy i Afriky. Bagdád i díky tomu mezi 8. a 10. stoletím prožíval zlatý věk vědy a umění,” nastiňují kurátoři.

Návštěvník Louvru pak pokračuje přes další významné křižovatky dějin, ať už to jsou zámořské cesty, které dále prohloubily spojení jednotlivých koutů světa, nebo osvícenství a s ním spojená myšlenka národních států. Pokračuje průmyslovou revolucí, jež znovu rozdala karty světa trochu jinak, než bylo doposud zvykem. A vše vrcholí světovými výstavami, kterými se pomyslná cesta dějinami uzavírá (a zároveň se předjímá další kapitola v podobě blížícího se Expa v Dubaji, které vypukne letos na podzim).

Vrcholem této procházky sjednocenými lidskými dějinami je sál s obrazy a sochami řady proslulých postimpresionistů a modernistů. Uvidíte zde proslulé obrazy Édouarda Maneta, Augusta Renoira či Edgara Degase. Téměř po celý rok 2020 tu pak návštěvníci mohou obdivovat jednu z nejslavnějších skulptur historie - Myslitele od Augusta Rodina. Ačkoli má slavná socha mnoho verzí, tuto zapůjčilo pařížské Musée Rodin a právě tato je považována za jednu z nejvýznamnějších verzí.

Na druhou stranu původně plánované hlavní lákadlo muzeu zatím chybí. Měl se jím stát obraz Leonarda Da Vinciho Spasitel světa, který je s cenou kolem 450 milionů dolarů doposud nejdražším uměleckým dílem prodaným na aukci.  Kde ve skutečnosti visí tento skvost v tuto chvíli, je předmětem řady spekulací.

Nebylo to zadarmoimg-9692.jpeg

Francouzská přítomnost je cítit z mnoha důvodů. Ostatně slavný ikonický portrét Napoleona patří k hlavním lákadlům expozice. A francouzštinu také velmi často slyšíte od návštěvníků. Ministerstvu kultury a turismu Abu Dhabi, které tento ambiciózní projekt vymyslelo a dotáhlo ke zdárnému konci, se tak podařilo původní plán přilákat sem návštěvníky z celého světa.

Ostatně nebylo to zadarmo. Možnost vůbec poprvé otevřít pobočku Louvru mimo Francii vyšlo údajně na 525 milionů dolarů, na další téměř tři čtvrtě miliardy dolarů pak vyšly zápůjčky a konzultace. O pojištění ani nemluvě. Samotná stavba pak stála kolem 600 milionů eur.

Stavba Louvru je však jen částí velkých plánů místního ministerstva kultury a turismu. To plánuje vybudovat na ostrově Saadiyat, kde Louvre stojí, největší kulturní centrum na světě s celou řadou muzeí a univerzit. Plánuje na to vynaložit kolem 30 miliard dolarů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.