Navigace

Dolaroví milionář v objektivitu médií nevěří

Čeští dolaroví milionáři se domnívají, že média se dělí podle toho, komu fandí, ať už v politice, či byznysu. Ukázal to J&T Banka Wealth Report 2019, unikátní výzkum o chování a záměrech českých a slovenských dolarových milionářů.

Třicet let po sametové revoluci zařadila mezinárodní novinářská organizace Reportéři bez hranic Českou republiku na 40. místo žebříčku svobody médií na světě. Od roku 2013 se tak z 13. pozice zásadně propadla. Důvodem jsou především politické útoky i prolínání politického působení a vlastnictví médií. Kritické postoje předních politiků k pozici médií a napadání novinářů samotných silně vnímá také česká společnost.wr2.png

Hned podle tří čtvrtin dolarových milionářů a 62 % zástupců obecné populace nemá takové chování v demokratické společnosti existovat. Se zastíněním objektivity médií mocenskými vlivy pak souhlasí 88 % českých dolarových milionářů a 67 % zástupců obecné populace. Dokonce podle 91 % dolarových milionářů a 72 % obecné populace lze u nás dělit média podle toho, komu fandí, ať už v politice, či byznysu.

Nejen proto si téměř všichni (92 %) dolaroví milionáři a tři čtvrtiny obecné populace (74 %) uvědomují důležitost veřejnoprávních médií, která jsou podle nich důležitou službou veřejnosti, a měla by si proto držet maximální samostatnost. Lehce nad polovinu dolarových milionářů a téměř 60 % obecné populace dokonce považuje svobodu slova v současné chvíli za ohroženou.

Nutnost ověřovat informace

Více než kdy jindy si tak dolaroví milionáři (96 %) i obecná populace (85 %) uvědomují, že je nutné pro ověření informací využívat více zdrojů a nevěřit jen jednomu kanálu. Jsou si vědomi, že fake news jsou účelově stavěny pro rozdělení společnosti a že společenské postavení se u lidí zhoršuje kvůli jejich zmanipulovanosti nepravdivými informacemi.wr1.png

Médiím vyčítají, že celkový obraz, který zprostředkovávají, vyznívá negativněji, než jaká je skutečná situace v naší společnosti či ekonomice. Spokojeni nejsou ani s objektivitou novinářů, kteří často staví články a názory tak, aby odpovídaly jejich přesvědčení.

Poukazují na to, že přemíra informací vede k maximální bulvarizaci a senzacechtivosti, což se projevuje také na kvalitě zpravodajství. Podle tří čtvrtin českých dolarových milionářů a 69 % zástupců obecné populace tak většina českého zpravodajství nemá valnou hodnotu, protože se snaží přijít s chytlavým, a ne důležitým obsahem. Ke zhoršení kvality přispěla rovněž internetová média, která jsou nucena šířit a poskytovat informace instantně.

Nedostatečná finanční gramotnost jako společenský problém

Nejen mediální gramotnost hodnotí dolaroví milionáři jako nedostatečnou. Za velký společenský problém označují také úroveň finanční gramotnosti (88 % ČR, 84 % SR). S obecnou populací se shodují v tom, že by se finanční gramotnost měla propsat do učebních osnov základních škol, kde by žákům měla být představena například formou nějaké podnikatelské hry. S tím, že se pod pojmem finanční gramotnost neskrývá pouze přístup k penězům a hospodaření s nimi, ale také investiční chování, souhlasí 95 % českých a 97 % slovenských dolarových milionářů a 80 % českých a 75 % slovenských zástupců obecné populace.

Zneužívání nízké finanční gramotnosti nekalými firmami, tzv. šmejdy, pak za problém označilo 95 % českých (86 % SR) dolarových milionářů a 84 % zástupců obecné populace (86 % SR). Shodují se v tom, že smlouvy na finanční služby a produkty by měly být psané bez užití matoucích cizích slov, pouze jednoduchým jazykem, kterému porozumí každý. Populace navíc volá po vyšší regulaci všech poskytovatelů finančních služeb a financí, nejen po regulaci bankovních institucí.wr.jpg

Polovina českých dolarových milionářů (68 % SR) i české populace (58 % SR) pak přiznává, že vychovávat děti k finanční a investiční gramotnosti, když vyrůstají v dostatku, je obtížné. Dolaroví milionáři navíc přiznávají, že i v jejich okolí není finanční gramotnost samozřejmostí, v důsledku čehož se často od nich očekává pomoc.