Navigace

Daňové aspekty u životního pojištění a úvěrů na bydlení

Blíží se čas vypořádání daní. Zaměstnanci to mají o něco jednodušší. Pokud podepíší „růžové prohlášení“, stačí dodat zaměstnavateli potřebné doklady a on vše vyřídí. Ostatní musí daňové přiznání za rok 2019 doručit na finanční úřad do 1. dubna, respektive 1. července, pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Jaroslav Malec, ředitel odboru Pojištění ve společnosti J&T Leasing, vám objasní daňovou problematiku u životního pojištění a úvěrů na bydlení.

Jak funguje daňová úspora u životního pojištění?

Pro využití daňové úspory musí smlouva o životním pojištění splňovat následující parametry:

Pojistník je shodný s pojištěnou osobou a je pojištěn na riziko dožití nebo riziko smrti a dožití s tím, že konec smlouvy nastane nejdříve v 60 letech a sama smlouva je sjednaná minimálně na 5 let.

Maximální možná částka, kterou lze uplatnit, činí 24000 Kč za rok, což odpovídá měsíčnímu pojistnému ve výši 2000 Kč. Do roku 2017 bylo možné uplatnit jen 12000 Kč. Protože daň z příjmu fyzických osob je stanovena na 15%, znamená to, že maximální možná vratka daně při využití daňového odpočtu je 3600 Kč za rok.

Pojišťovny každý rok klientům, kteří mají na uplatnění daňového zvýhodnění nárok, posílají potvrzení o zaplaceném pojistném, které slouží jako příloha k daňovému přiznání a z něhož je patrné, jak velkou částku za daný rok je možné uplatnit.

 

Jak postupovat v případě, když jsme se rozhodli životní pojištění zrušit?

V případě, že jste v minulosti daňové zvýhodnění využívali a pojištění zrušili, musíte smlouvu dodanit, což znamená vrátit vyplacené odpočty za posledních 10 let. V praxi to funguje tak, že se v následujícím daňovém přiznání navýší základ daně o uplatněné výhody za celou dobu trvání smlouvy, maximálně ale 10 let zpětně. Pokud například zrušíte smlouvu po 5 letech a každý rok jste uplatňovali odpočet ve výši 12000 Kč, v následujícím daňovém přiznání zvednete základ daně o 60000 Kč (5 × 12000). Následkem toho se vám jednorázově zvýší daň, kterou budete muset v daném roce zaplatit, o 9000 Kč (60000 Kč × 0,15, daň z příjmu FO).

Pokud za vás doposud daňové přiznání podával zaměstnavatel, v případě dodanění ho budete muset podat sami.

 

Doporučil byste vůbec daňový odpočet u tohoto typu pojištění uplatňovat?

Naše doporučení je daňové zvýhodnění u životního pojištění spíše neuplatňovat. Vezme-li v úvahu, že průměrná životnost smlouvy životního pojištění je okolo 7 let, pak uplatnění daňového zvýhodnění v tomto případě znamená vyšší administrativní zátěž a jednorázové doplacení všech vyplacených vratek z minulých let. To často omezuje efektivní nakládání se smlouvu, která může po čase přestat plnit svou funkci vlivem měnících se potřeb a priorit klientů.

 

Mohu si něco odečíst, pokud čerpám hypotéku nebo úvěrů na bydlení?

Odpočet uhrazených úroků si může uplatnit každý, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, ze kterého financoval vlastní bydlení nebo bydlení svých blízkých.Úvěr musí být poskytnutý na byt, rodinný dům nebo stavební pozemek, na kterém se do čtyř let začne stavět.Účelem úvěru může být nejen koupě, ale i rekonstrukce nebo výstavba.

Maximální částku úroků, kterou si můžete z daňového základu odečíst, je 300000 Kč za rok. Při aktuální 15% dani z příjmů můžete uspořit až 45000 Kč.