Navigace

J&T Money je opět Investicí roku

Již popáté vyhrál podílový fond J&T Money v soutěži Investice roku. Hodnocení fondů, které jsou investorům na českém trhu nabízeny, je založené na objektivních kritériích. Srovnání bere do úvahy výkonnost, podstupované riziko a dosahování nadvýnosu pro investora, a to vše s ohledem na stabilitu dosahovaných výsledků. J&T Money vyhrál v kategorii smíšených fondů a získal tak popáté titul Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019. Loňský rok zkrátka investičním fondům přál. Výkony mnohdy díky dobře zvolené strategii a silnému závěru roku dokonce překonaly očekávání. Jak vidí situaci na trhu Martin Kujal, portofilo manažer J&T Investiční společnosti?

logo-invr-2019.pngV roce 2019 zaznamenaly finanční a zejména akciové trhy silné zhodnocení. Jak se tato skutečnost promítla do loňské výkonnosti korunových fondů J&T Investiční společnosti určených pro veřejnost na pozadí učiněných investičních rozhodnutí?

Všechny fondy s vyšším zastoupením akciové složky dosáhly v loňském roce dvouciferného zhodnocení. Výborných výsledků však dosáhly i naše smíšené a dluhopisové fondy. V rámci akciových investic kombinujeme dividendové a růstové tituly a při správě portfolií fondů volíme aktivní přístup. Stejný přístup aplikujeme i v případě dluhopisových fondů.

Loni vznikly nové korunové fondy orientované na stabilní příjem – flexibilně vyvážený smíšený fond J&T Rentier a dynamický až akciový fond J&T Dividend. Jak jste spokojeni s jejich dosavadní výkonností?

Oba zmiňované fondy jsme spustili ve druhé polovině března loňského roku v době, kdy se ceny rizikových aktiv zotavily z propadu v prosinci 2018. Náš výhled na zhodnocení pro nejbližší období byl proto spíše konzervativní. Silný závěr roku a vhodně zvolená strategie však přinesly zhodnocení, které výrazně překonalo naše odhady. I díky tomu jsme byli schopni vyplatit v rámci distribučních tříd obou fondů atraktivní dividendu.

Jaký výhled na rok 2020 máte pro globální akciové trhy, respektive relativní výkonnost hlavních akciových regionů nebo sektorů? Jak se to odráží v portfoliích vašich dynamických fondů?

I přes vysoký růst akciových trhů v loňském roce zůstáváme nadále mírnými optimisty. Nízké úrokové sazby budou přetrvávat a díky centrálním bankám a jejich přístupu lze i v budoucnu počítat s dostatečnou likviditou. Investoři se tak akciových trhů nebojí a důvod k obavám nepřinesla ani výsledková sezona. I přesto však očekáváme, že letošní rok bude na trzích více kolísavý, zejména kvůli fondy.pngchystaným americkým volbám.

Je jasné, že prezident Trump se pustí do silnější rétoriky, a to zejména ve prospěch USA. A to jak pozitivně, možným snížením daní, tak negativně, například hrozbou zavedením tarifů pro EU produkty. Opatrnost je proto na místě. Z těchto důvodů máme nyní ve fondech nachystáno dostatek hotovosti, zhruba 15 až 25 procent, na nákupy námi preferovaných akciových titulů. Bezbřehý optimismus, který lze na trzích v současné chvíli vidět, pak nesdílíme. Nicméně nadprůměrný dividendový výnos akcií v evropském regionu, České republice a Rusku bude investory i nadále lákat.

Jaký výhled na rok 2020 máte pro český dluhopisový trh a nejvýznamnější dluhopisové trhy vyspělých či rozvíjejících se zemí?

Díky pokračující uvolněné měnové politice a mírnému ekonomickému růstu by výnosy na většině dluhopisových trhů měly být kladné i v roce 2020. V žádném případě však nelze očekávat podobně vysoké výnosy jako vloni. I nadále preferujeme dluhopisy rozvíjejících se trhů. Kvůli vyššímu úročení, respektive kuponům, i v tomto roce čekáme atraktivnější výnos u podnikových dluhopisů ve srovnání s dluhopisy státními. Nejméně atraktivní jsou státní dluhopisy na trzích s negativními úrokovými sazbami, například eurozóny. Na těchto trzích jsme v poslední době zvýšili zajištění úrokového rizika.

Řada fondů J&T Investiční společnosti dlouhodobě investuje do akcií nebo dluhopisů ze střední a východní Evropy. Některé dluhopisové fondy zahrnují i korporátní dluhopisy, jimž nebyl přidělen rating. Nezvyšuje to nejistotu či riziko pro investory?

V nabídce J&T Banky investoři najdou jak fondy široce diverzifikované, tak i fondy koncentrovanější do středoevropského regionu a menšího počtu emisí. Investor tedy může volit podle svého rizikového profilu a očekávání výnosu. Fondy, které se soustředí na podnikové dluhopisy v našem regionu, a to i ty bez ratingu, nabízejí podle našeho názoru atraktivní nadvýnos. Vždy ale platí, že investor by měl koncentrovat své portfolio jen přiměřeně svým zkušenostem a toleranci k riziku.

Z fondů kvalifikovaných investorů v současnosti aktivně nabízíte J&T High Yield Money Market CZK. Jaká je jeho investiční strategie a jaký poskytuje roční výnos?

J&T High Yield Money Market kombinuje dluhopisy a směnky z „investičního světa J&T“ a dalších předních firem z regionu. Aktiva jako státní dluhopisy či depozita do portfolia nezařazujeme z důvodů neatraktivních výnosů. Fond využívá vyšších investičních limitů, a vyznačuje se tedy vyšší koncentrací investic. Díky tomu je portfolio schopno nabídnout vysoký výnos do splatnosti. Od založení fondu v roce 2013 činí výkonnost 4,7 procent ročně při nízké kolísavosti kurzu, což ve srovnání s konkurencí hodnotíme velmi pozitivně. Charakteristikou fondu je také nižší likvidita v porovnání s jinými J&T fondy, což jsme vloni částečně kompenzovali navýšením diverzifikace mezi více titulů.

Za rok 2019 vykázal fond zhodnocení 4,2 procent, čímž dokonce překonal náš výhled. Potenciál fondu pro následujících dvanáct měsíců vidíme stejně jako na začátku minulého roku, to je v rozmezí 3,5 až 4 procenta.

Chystáte v dohledné době produktové novinky v oblasti otevřených podílových fondů pro veřejnost nebo fondů kvalifikovaných investorů?

V letošním roce se chystáme významně rozšířit naši fondovou nabídku jak v segmentu fondů pro veřejnost, tak i v rámci fondů kvalifikovaných investorů. V rámci fondů pro veřejnost se naše plány týkají především doplnění nabídky v oblasti pravidelných investic a pokrytí tříd aktiv, které v naší nabídce aktuálně chybí. Připravované fondy kvalifikovaných investorů by měly reflektovat stávající způsob investování rodiny J&T a nabídnout tematické a specializované investice na bázi private equity.

smiseny-fond-2019.pngVítězem desátého ročníku analýzy českého investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 v kategorii smíšených fond se stal opět podílový fond J&T Money CZK. Čím si jeho úspěch vysvětlujete?

J&T Money vyhrál v soutěži již popáté. Porota i investoři na něm cení skvělou kombinaci nízké kolísavosti a slušného výnosu. Od založení přináší investorům ročně 4,15 procenta. Nízká kolísavost fondu je dána především tím, že fond ve svém portfoliu drží dluhopisy s kratší a střednědobou splatností, které většina investorů drží do splatnosti. Slušné výsledky má pak především díky tomu, že se fond soustřeďuje na investiční nápady ze světa J&T.

Zdá se tedy, že jste objevili recept, který investoři i porota chválí. Budete tedy takových fondů v budoucnu do svého portfolia přidávat více?

Práce portfolio manažerů není o kopírování receptu (smích). Všechny naše fondy jsou zajímavé a každý představuje jinou investiční strategii. Je třeba investovat nejen v krátkodobém horizontu, ale také v horizontu dlouhodobém. Čeští investoři se obecně ještě musí naučit investovat s dlouhodobou perspektivou. Tím se jim otevře svět ještě výnosnějších produktů, které jsou vhodné k vytváření trvalejších rezerv, jako jsou například spoření na důchod či studium dětí. S dlouhodobým cílem je totiž investor ochoten „ustát“ i krátkodobější kolísání.