Navigace

Speciální zpravodajský web k aktuálnímu dění na trzích

S ohledem na dění na trzích spouštíme nový zpravodajský web zaměřený na informace ohledně vývoje a dopadu koronavirové pandemie. Tým našich odborníků se zabývá nejen aktuální ekonomickou situací, zvažovanou pomocí jednotlivých centrálních bank, ale objektivně informuje také o hospodaření podílových fondů J&T, o světě korporátních dluhopisů či akcií. Mít přehled a ty správné informace se totiž vyplatí dnes více než kdy jindy.

 

35853-o0vvtq.jpg

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.