Navigace

Pojišťovny počítají s koronavirem i útoky hackerů

Zatímco vloni se trh pojištění měnil zejména z pohledu uskupení hráčů, letos se musí poprat se dvěma novými výzvami: koronavirem a kybernetickými útoky. Zda se tyto změny dotknou i vašich pojistek, jsme zjišťovali u Jaroslava Malce, ředitele odboru Pojištění ve společnosti J&T Leasing.

 

Vloni došlo na trhu s pojištěním k několika fúzím, nejvýznamnější je asi spojení Pojišťovny České spořitelny a Kooperativy. Jak se změny dotkly nabízeného pojištění?

Fúzí Kooperativy s Pojišťovnou České spořitelny jsme do portfolia produktů životního pojištění získali velmi oblíbené pojištění Flexi. Pro pojistný trh to pak znamená ještě větší posílení už tak významného tržního podílu Kooperativy. To se shoduje i s naším cílem nabízet klientům pojistná řešení pouze od silných a stabilních pojišťoven. Stejně vnímáme i sloučení České pojišťovny a Generali. Tím jsme sice nezískali nový produkt, protože s ČP i Generali jsme spolupracovali už před fúzí, ale opět došlo k výraznému posílení pojišťovny v našem portfoliu. Ani třetí pojišťovně v našem portfoliu se změny nevyhnou, podle posledních zpráv by AXA měla přejít pod pojišťovnu Uniqa.

 

Jsou vaše smlouvy aktuální a vhodně nastavené?

Jednou za čas je dobré si pojistné smlouvy projít a pohlídat si aktuálnost nastavení a limitů plnění. Kdo by se pročítáním a analýzou smluv nechtěl zabývat, tomu odborníci rádi pomůžou. Stačí napsat na pojisteni@jtleasing.cz a domluvit se na provedení auditu pojistné ochrany nebo konzultaci. Obě služby poskytuje J&T leasing bezplatně,při hodnocení posuzuje smlouvy všech pojišťoven na trhu.            

Jak pojišťovny reagují na aktuální hrozbu koronaviru?

Protože největší ohniska nákazy jsou v zahraničí, je nejvíce zmiňovaným produktem v tomto smyslu cestovní pojištění. Pojišťovny se obvykle řídí doporučením ministerstva zahraničních věcí,a to nejen aktuálně ve smyslu nákazy, ale i válečných konfliktů a podobných událostí a katastrof.

V případě koronaviru obecně platí, že léčebné výlohy v souvislosti s nákazou v oblasti, kterou MZV vyhlásilo jako oblast se zvýšeným rizikem, pojišťovny hradit nebudou. Jiná onemocnění a úrazy bez souvislosti s nákazou koronavirem však hrazeny jsou. Některé pojišťovny rovněž omezily nebo dočasně pozastavily možnost sjednat si připojištění storna cesty. V každém případě doporučuji ověřit si aktuální stav u své pojišťovny, neboť uvedené postupy se mohou u každé pojišťovny mírně lišit a v průběhu času měnit.

 

Jsou nějaká omezení spojená i s životním pojištěním?

U životního pojištění lze v podmínkách některých pojišťoven dohledat výluky z plnění v případě epidemie nebo pandemie, ale většina pojišťoven se rozhodla tyto výluky neuplatňovat. Obvykle se tak děje formou veřejného příslibu, který by měl být spolu s dalšími podstatnými informacemi k dispozici na internetových stránkách pojišťovny.

Pojišťovny, jejichž životní pojištění nabízíme a sjednáváme našim klientům, tedy Kooperativa, Generali Česká pojišťovna a AXA životní pojišťovna, zareagovaly na situaci velmi dobře a shodně deklarují, že události spojené s nemocí COVID-19 budou plnit v plném rozsahu. Rovněž karanténa, která byla nařízena ošetřujícím lékařem, je u Kooperativy a Generali České pojišťovny nově uznávána jako pracovní neschopnost. K nahlášení je potřeba formulář potvrzující nařízení karantény vystavený ošetřujícím lékařem nebo hygienickou stanicí. Veškerou komunikaci lze s pojišťovnou vyřešit online, což je určitě v této době preferovaný způsob.

 

Lze letos v pojištění očekávat výrazné změny nebo nové trendy?

Do konce roku 2020 budou muset pojišťovací zprostředkovatelé splnit nároky odborné způsobilosti, které na ně klade zákon 170/2018 Sb. Dá se tak očekávat výrazné prořídnutí počtu zprostředkovatelů a snad i zvýšení kvality obsluhy zájemců o pojištění. Zprostředkovatel, který nárokům nevyhoví, nebude smět od 1. prosince2020 pojištění prodávat.

Jako nový trend v pojišťovnictví jsou často zmiňována kybernetická rizika. Hlavně u obchodních společností je toto riziko závažné a dopředu těžce vyčíslitelné, protože se může jednat o poškození dobrého jména společnosti, ztrátu databáze citlivých údajů nebo ztrátu finanční. To může vést i k poklesu hodnoty společnosti na trhu. Očekáváme, že pojištění se tedy bude hodně zaměřovat na tuto oblast.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.