Navigace

VIG: Výsledky za 1Q bez výraznějších překvapení

Pojišťovna VIG reportovala za první kvartál tohoto roku zisk před zdaněním ve výši 122 mil. EUR, jen mírně pod odhady trhu. Nadále rychle rostlo předepsané pojistné (+7 %), kde velmi silný leden a únor kompenzovaly první dopady restrikcí v druhé polovině března. Z pohledu jednotlivých segmentů byl překvapivý 30% růst jednorázového životního pojištění, kde doposud VIG svou expozici spíše cíleně omezovala. Náklady na pojistná plnění rostly v souladu s růstem pojistného. Výnosy z investic zaznamenaly výrazný propad, za kterým stojí především změny ve způsobu konsolidace bytových družstev a vyšší odpisy investic kvůli negativnímu vývoji na finančních trzích.

Čísla za 1Q byla bez výraznějšího dopadu pandemie Covid-19, v průběhu zbytku roku pak tyto dopady v současné době není možné kvantifikovat a VIG tak zatím neposkytla celoroční výhled.

Celkově jsou pro nás výsledky neutrální bez výraznějších nových informací. Pozitivem je pokračující růst pojistného a silná rozvaha, na druhou stranu výnosy z investic jsou a i nadále budou pod tlakem nepříznivého vývoje na dluhopisových trzích.

 

v mil. EUR

1Q 2020

1Q 2019

r/r

Oček. J&T

Konsensus

  Hrubé předepsané pojistné

3 118

2 908

7%

3 138

3 045

  Čisté získané pojistné

2 488

2 303

8%

2 477

2 463

  Výnosy z investic

141

187

-25%

189

175

  Náklady na pojistná plnění

-1 884

-1 757

7%

-1 889

-

  Provozní náklady

-609

-576

6%

-634

-

Zisk před zdaněním

122

127

-4%

125

125

Čistý zisk bez minorit

86

83

3%

82

89

Zdroj: J&T Banka, VIG