Navigace

Situace se uklidňuje

Vývoj na trzích byl v posledních týdnech velmi překotný. Od poslední únorové dekády, kdy trhy začaly dramaticky padat až do minim dosažených 23. března, ztratily akciové trhy v rozvinutém světě zhruba třetinu hodnoty.

Výrazně se zvýšily také rizikové přirážky u podnikových dluhopisů, dle jednotlivých segmentů trhu až na trojnásobek. Znovu se ukázalo, že ten, kdo udrží nervy na uzdě, většinou vítězí. Během posledních 3 týdnů (do poloviny dubna) největší panika ustoupila a ceny finančních aktiv se postupně začaly vracet zpět. Americké akcie a high yield dluhopisy odmazaly již zhruba polovinu ztrát, evropské akcie se v tomto mírně zpožďují. Naopak tam, kde je podpora centrálních bank explicitní, např. u dolarových podnikových dluhopisů s investičním ratingem, jsou trhy již daleko za polovinou návratu.

Nyní snad nastává klidnější doba vhodná pro podrobnější analýzu, které firmy se vrátí rychle do normálního režimu a které společnosti či celá odvětví budou postiženy dlouhodoběji. Také investoři budou znovu hledat příležitosti, jak zachovat reálnou hodnotu svých úspor nebo je dále zhodnotit. Epidemie koronaviru povede k dramatickému růstu státních dluhů a zároveň nulovému zhodnocení konzervativních úložek. Investoři budou muset napnout všechny síly, aby aspoň částečně unikli finanční represi. Následující text přibližuje, jak se s těmito výzvami snaží vypořádat portfolio manažeři našich fondů.

 

Fondy investující do dluhopisů a směnek

J&T BOND

Během negativního vývoje na trzích v březnu jsme odprodali státní a některé podnikové dluhopisy s velmi krátkou splatností (např. Anheuser Busch, BAT). Byly splaceny dluhopisy Home Credit a směnky J&T Energy Financing. Za volnou hotovost jsme po propadech cen dokupovali „ve slevách“ dluhopisy laboratoří Eurofins, brazilského těžaře Vale, francouzské banky BNP, producenta masa JBS a na primárním trhu nové dluhopisy holdingu EPH a těžaře Lukoil. Vážená průměrná splatnost portfolia činí aktuálně přibližně 3 roky.

Fond se během výprodejů propadl o téměř 10 %, nicméně s tím, jak se trhy postupně zotavují, již více než polovinu ztráty umazal. Výkonnost od začátku roku ke konci dubna je −3,9 %. Aktuální výnos do splatnosti portfolia dosahuje 6 %, a oproti začátku roku má tak portfolio fondu výrazně vyšší střednědobý výnosový potenciál.

graf.jpg

J&T FLEXIBILNÍ DLUHOPISOVÝ

Fond má nadále konzervativní charakter. Část investic ale přesouváme směrem od státních dluhopisů k dluhopisům podnikovým s investičním ratingem, a to s cílem zvýšit výnosový potenciál. V březnu jsme realizovali zisk na části státních dluhopisů. Splacen byl dluhopis Home Credit. Po propadech cen jsme zvýšili zastoupení podnikových dluhopisů investičního stupně. Kupovali jsme dluhopisy provozovatele datových center Equinix, těžařů Vale a Lukoil, telekomunikační firmy Orange a PPF Arena. V dubnu jsme v této strategii pokračovali a podíl podnikových dluhopisů jsme ještě zvýšili nákupem bondů Heineken a Deutsche Wohnen.

Vážená průměrná splatnost portfolia činí cca 3,2 roky a aktuální výnos do splatnosti portfolia je 1,53 %.

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET

Portfolio fondu je sestaveno z podnikových dluhopisů a směnek. V rámci investiční filozofie fondu je portfolio většinu času plně investováno, přičemž využívá svých zákonných limitů expozice na jednoho emitenta. Žádná expozice nyní nepřesahuje 25 % fondu, přičemž těchto limitů využíváme pouze u podniků, kde jsme přesvědčeni o kreditní kvalitě. Osmdesát procent fondu tvoří cenné papíry emitované J&T Finance Group, EPH, EP Industries, J&T Private Equity a KKCG. U těchto firem neočekáváme, že budou primárně zasaženy opatřeními proti koronaviru. Proto se v těchto týdnech nesnažíme o realokaci portfolia.

Pokud jde o výkonnost fondu, portfolio je oceňováno reálnými cenami a fond nemůže stát stranou světovému dění – výnos do splatnosti portfolia stoupl ze 4,3 % na 4,8 %. Přecenění u kvalitních titulů by však mělo být pouze dočasné. Ke konci dubna činí letošní výkonnost −0,5%.

J&T MONEY

Během negativního vývoje na trzích v březnu jsme odprodali část státních, některé podnikové dluhopisy s velmi krátkou splatností (např. Anheuser Busch, Louis Vuitton) a realitní fond Náš prvý realitný. Byly splaceny dluhopisy Home Credit a směnky J&T Energy Financing. Za volnou hotovost jsme po propadech cen dokupovali „ve slevách“ dluhopisy Emma Gamma, Sazka, J&T Securities, Deutsche Wohnen a na primárním trhu nové bondy holdingu EPH a pivovarnické skupiny Heineken. Vážená průměrná splatnost portfolia je cca 2,4 roku.

Fond během výprodejů ztrácel nejvíce 4,5 %, nicméně s tím, jak se trhy zotavují, fond postupně ztrátu umazává. Výnos od začátku roku ke konci dubna dosahuje −1,9 %. Aktuální výnos do splatnosti portfolia přesahuje 5,8 % a oproti začátku roku má tak portfolio fondu výrazně vyšší střednědobý výnosový potenciál.

 

 Podílové fondy Cena PL  Zhodnocení za měsíc  Zhodnocení za rok  Zhodnocení od založení p. a.
 J&T Money CZK  1,320  2,2 %  0,8 %  3,6 %
 J&T High Yield MM CZ  1,531  2,1 %  2,4 %  4,5 %
 J&T FLEXIBILNÍ  1,463  1,6 %  2,1 %  2,9 %
 J&T Bond CZK  1,393  4,1 %  -0,3 %  4,0 %
 J&T Opportunity CZK  2,522  12,8 %  -7,0 %  4,7 %
 J&T KOMODITNÍ  0,364  1,3 %  -25,8 %  -10,3 %
 J&T RENTIER Fund A1 - CZK  0,965  7,7 %  -4,1 %  -3,1 %
 J&T DIVIDEND Fund A1 - CZK  1,002  11,0 %  -2,2 %  0,2 %
 J&T Life 2025  1,096  4,0 %  -2,4 %  1,6 %
 J&T Life 2030  1,082  5,8 %  -4,7 %  1,3 %
 J&T Life 2035  1,076  6,1 %  -5,2 %  1,3 %

 

Smíšené fondy

J&T LIFE 2025

U fondu J&T LIFE 2025 jsme přerušili přesun aktiv z rizikové do dluhopisové části portfolia a navýšili jsme podíl v akciích zpět nad 20 %. Na přelomu března a dubna jsme využili levných cen na trzích a dokupovali například indexový fond společnosti iShares na index MSCI Europe ESG Screen a americké realitní trusty. Oproti tomu jsme redukovali dluhopisovou část portfolia. Nadále udržujeme zvýšenou likvidní rezervu na úrovni 5 % portfolia. Podíl pevně úročených instrumentů včetně hotovosti za poslední měsíc poklesl na 73 % objemu portfolia. Čtvrtina fondu je stále alokována v rizikové složce, kde většinu představují akciové fondy a ETF. Nicméně fond je diverzifikován mezi další instrumenty, jako jsou konvertibilní dluhopisy, REITs nebo komodity, jejichž největší část je zastoupena zlatem. Díky tomu se fond J&T LIFE 2025 vyvíjel relativně lépe než většina obdobně založených fondů s delším časovým horizontem.

Výnosnost fondu od začátku roku ke 30. dubnu činí −6,3%, ale za poslední měsíc se fond zhodnotil o 4 %.

J&T LIFE 2030 a J&T LIFE 2035

U dlouhodobých fondů životního cyklu, jmenovitě J&T LIFE 2030 a J&T LIFE 2035, se držíme dlouhodobě dohodnuté investiční strategie. I u těchto fondů jsme v březnu a dubnu využili levných cen na trzích a dokupovali například indexový fond společnosti iShares na index MSCI Europe ESG Screen a americké realitní trusty. Nicméně vzhledem k současné situaci stále držíme přibližně 5 % portfolia v hotovosti.

Náročné období na kapitálových trzích pomáhá vybalancovat zastoupení široké škály investičních nástrojů v portfoliu fondů. Mezi takovými investičními nástroji nechybí zlato, konvertibilní dluhopisy nebo realitní investiční trusty. Díky nižšímu zastoupení čistě akciových instrumentů a široké diverzifikaci portfolia fondy J&T LIFE 2030 a 2035 oslabily méně než riziková aktiva, jako jsou akcie EM a rozvinutých trhů, které od začátku roku ztrácí 10–25 %.

Fond J&T LIFE 2030 ztratil od začátku roku 9,6 %, ale za poslední měsíc se fond zhodnotil o 5,8 %. Fond J&T LIFE 2035 ztrácí od začátku roku 10,3 %, nicméně za poslední měsíc se fond zhodnotil o 6,1 %.

Největší pozice fondů J&T LIFE 2030 a 2035 představují stále akciové indexové ETF fondy na americké indexy S&P 500 a ESG MSCI Screen, jejichž jednotlivá váha v portfoliu se pohybuje mezi 6–6,5 %.

graf02.jpg 

J&T RENTIER

V průběhu březnových výprodejů jsme zainvestovali portfolio do akcií přesně z 60 %. Po stabilizaci trhů a výrazných růstech cen u některých titulů jsme se rozhodli pro realizaci části zisků – aktuální podíl akcií proto činí 50 %. Portfolio prodělalo relativně zásadní realokaci týkající se zastoupených sektorů. Nově jsou dominantním sektorem technologie, které jsou současnou situací zasaženy minimálně (Avast, Intel, Microsoft). Navyšujeme také zastoupení zdravotnického sektoru (Sanofi) a standardně u nás mají místo akcie telekomunikačních společností, a to díky relativně necyklickému hospodaření (O2 ČR, Orange).

Vystoupili jsme z komerčních realit (Klepierre) a zredukovali jsme pozice v bankách (Moneta), kde se domníváme, že nesplácené úvěry a nízké sazby ovlivní potenciál hospodaření v dalších letech. V rámci energetického sektoru jsme zredukovali firmy s vyšším zadlužením (EPD) a zůstáváme věrni pouze premiantům sektoru (Chevron, Total). Z dluhopisové části jsme vyřadili státní dluhopisy, výraznými pozicemi zde jsou provozovatel loterií Sazka, přepravce/skladovatel ropy Euronav a exportér masa JBS. Po příslibu Fedu nakupovat na trhu dluhopisů s investičním ratingem jsme navýšili investice i v této třídě aktiv. Výnos do splatnosti této části fondu činí 5,0 %.

Po dynamickém nárůstu cen v dubnu jsme zvolnili tempo nákupů. Jsme stále připraveni navýšit rizikovou složku na atraktivních valuacích. Probíhající výsledková sezona jistě přinese nové příležitosti. Fond J&T RENTIER má stále prostor navyšovat alokaci do akcií až na 70 %. Každý případný pokles cen přináší možnost pro vstup do firem se silným obchodním modelem, nízkým zadlužením a vysokým potenciálem platit štědrou dividendu.

 

Akciové fondy

J&T DIVIDEND

Finanční trhy zažily v posledních měsících obrovské turbulence díky ekonomickým dopadům a omezením souvisejícím s pandemií koronaviru. Pandemie přinesla zásadní změny i na poli byznysu – jasně se ukázalo, že poroste význam obchodu a služeb přes internet, tj. e-shopy a služby s tím související, bude čím dál větší zájem o možnost pracovat z domova či na vzdálený přístup, bude růst poptávka po cloudových službách a internetovém zabezpečení. Sociální sítě budou nejen zdrojem zábavy a informací, ale i zdrojem komunikace a reklamy. Proto jsme navýšili váhu technologického sektoru (IBM, Avast, Google, SAP, Broadcom, nově po výsledcích Intel) i přesto, že některé firmy zatím dividendu nevyplácejí. Podařilo se nám také nakoupit akcie Deutsche Post, velkého logistického hráče, a to v období silných výprodejů na atraktivní ceně. Přidali jsme i holandskou poštu POST NL, jejíž tržby již nyní jsou z 50 % tvořeny e-commerce.

Naopak jsme snížili váhu finančních titulů. Banky totiž podle našeho názoru nebudou schopny v nejbližším období doručit dividendový výnos, kvůli kterému jsme je do portfolia zařadili. Zcela jsme odprodali Société Générale, snížili váhu Monety a BNP Paribas. V rámci posílení stabilního dividendového výnosu jsme navýšili váhu akcií Stock (alkohol), tabáku a telekomunikačního sektoru, kde nevidíme oslabení poptávky. V rámci pandemie se také zájem investorů a veřejnosti soustřeďuje na firmy z farmaceutického sektoru. Portfolio jsme proto doplnili o akcie společnost Sanofi.

Naše portfolio od začátku roku ke konci dubna ztrácí lehce přes 14 % a překonává tak  výkonnost evropských a domácích akciových trhů. Mírně pak ztrácí na americké akciové indexy. Hrubý dividendový výnos činí cca 5 % p. a. Díky realokaci portfolia poklesla váha akcií denominovaných v koruně na úkor dolarových aktiv.

 

J&T OPPORTUNITY

Akciové indexy v dubnu výrazně doháněly předchozí ztráty podpořeny centrálními bankami a vírou investorů v to, že pandemie covidu-19 začíná oslabovat. Významná proměna byznysu v době povirové nás vedla k úpravě složení portfolia fondu.

Aktuální období znamená vynucené změny v chování lidí a jejich ekonomickém rozhodování. Tak tomu bude podle našeho názoru i nadále. Jednoznačnými vítězi jsou nyní sektory z oblasti e-commerce. Poroste význam sociálních sítí jako zdroje informací a reklam, nadále bude důležitý sektor telekomunikací včetně placené zábavy a TV.

Do pozadí naopak po nějakou dobu ustoupí cestovní ruch a letecká doprava. V našem portfoliu tyto segmenty zastupují Facebook, Twitter a Alibaba jako nejsilnější světový online prodejce, O2 a BT Group (telekomunikační služby, data, placená televize), Teva či Abbott Laboratories ze segmentu farmacie a zdravotnictví. V průběhu výprodejů jsme se vrátili do silných společností ve svých sektorech i z klasických oblastí průmyslu, jako jsou Daimler, Bayer či Gazprom. Realizovali jsme spekulativní pozice na zajímavých cenových úrovních u společností CETV rakouské Erste.

Nově jsme do portfolia zařadili realitní segment zastoupený rakouskou firmou S Immo. Význam práce na dálku, telekonferencí a home office povedou k tvorbě nových služeb na poli IT. Proto se budeme se snažit hledat zajímavé investiční příležitosti i v této oblasti. Aktuálně máme v portfoliu zastoupenu společnost Avast, jejíž výsledky za první kvartál a výhled na další období nás přesvědčily o tom, že jsme vsadili na „správného koně“.

Naše portfolio ke konci dubna ztrácí od začátku roku mírně přes 12 % a překonává tak výkonnost evropských a domácích akciových trhů, částečně pak ztrácí na americké indexy. Celkově poklesla váha domácích akcií na úkor emisí denominovaných v americkém dolaru.