Navigace

Benda z ČNB nevidí důvody pro další snižování sazeb

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda poskytl ve čtvrtek rozhovor pro Českou televizi, kde uvedl, že centrální banka předpokládá zpomalení inflace na 2 % do konce letošního roku a příští rok možná i pod tuto úroveň. Podle Bendova názoru se zdá, že předchozí snižování sazeb ČNB na současných 0,25 % (2T repo) je dostatečné a nebude třeba další uvolňování měnové politiky. Nekonvenční nástroje by ČNB měla podle Bendy použít pouze v případě silných deflačních rizik.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.