Navigace

Pojišťovny zatraktivnily životní pojištění

Smyslem životního pojištění je zajistit rychlou finanční pomoc v případě vážných zdravotních komplikací, nebo dokonce úmrtí pojištěného. „Aby ale životní pojištění v případě potřeby dobře fungovalo, tedy aby pojišťovna zaplatila co nejvíce a co nejrychleji, je potřeba o svou pojistnou ochranu pečovat a mít přehled o všech novinkách,“ říká Jaroslav Malec, ředitel odboru Pojištění ve společnosti J&T Leasing.

Sjednané pojistné částky by měly v součtu odpovídat životní situaci, zohledňovat rodinnou situaci, výši úspor, závazků apod. „Vhodné je u životního pojištění myslet i na to, jakým způsobem a jak rychle budou peníze v případě pojistné události vyplaceny a vypořádány,“ zdůrazňuje Jaroslav Malec.

Myslete na obmyšlené

Uvedením obmyšlené osoby v pojistné smlouvě lze docílit toho, že finanční pomoc bude definovaným, obmyšleným osobám vyplacena rychle a v předem stanovených částkách. V případě neuvedení obmyšlené osoby se pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného stává předmětem dědického řízení, které se může táhnout i měsíce.

„Důležitá je také aktuálnost smluv a obmyšlených osob v nich uvedených. Není neobvyklé, že je na starší smlouvě jako obmyšlená osoba uvedena například exmanželka a na současnou manželku pamatováno není. V případě pojistné události tak peníze putují jinam, než by třeba pojištěný chtěl nebo zamýšlel,“ uvádí příklad z praxe Jaroslav Malec.

Častou chybou u smluv životního pojištění jsou také neaktuální a nízké pojistné částky, absence pojištění rizika invalidity a vážných onemocnění či nízké pojistné částky u pojištění trvalých následků úrazů.Všechny pojišťovny v portfoliuJ&T Leasing nedávno zatraktivnily svou produktovou nabídkuživotního pojištění, proto vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn.

Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna inovovala produkt životního pojištění Bel Mondo, navýšila maximální pojistné částky a dětské sazby lze využívat do 26 let věku. Rozšířena byla i sleva za pojistné, z původních 40% na 47%. „Obecně platí, že čím lépe nastavené krytí rizik, tím vyšší sleva je na smlouvě aplikovaná,“ uvádí Jaroslav Malec.

Pojišťovna také rozšířila krytí v případě závažných onemocnění, plnění při pracovní neschopnosti v souvislosti s rizikovým těhotenstvím a snížila vstupní věk do pojištění u dětí.

Pojišťovny AXA

Do konce letošního roku u pojištění ActiveLife+ od pojišťovny AXA platí kampaň navýšení pojistného plnění o 20% u pojištění smrti, vážných onemocnění a 3. stupně invalidity. Maximální částka navýšení je omezena na 500 tisíc Kč, přesto se jedná o poměrně atraktivní benefit.

Pojišťovna Kooperativa

K aktualizaci životního pojištění Na přání přistoupila rovněž pojišťovna Kooperativa. V případě pracovní neschopnosti nově plní bez limitu počtu dnů, zrušila přirážku za OSVČ a v případě úrazu plní u pracovní neschopnosti od 1. dne zpětně, pokud doba pracovní neschopnosti přesáhne karenční dobu. Nově je možné rovněž na smlouvě získat slevu za zdravý životní styl ve výši 5% a dalších 5% za dvě a více osob pojištěných na jedné smlouvě.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.