Navigace

Výhled na červenec

I v červenci se bude nadále sledovat vývoj na poli pandemie Covid-19. V hledáčku investorů bude vývoj v USA či vybraných státech Evropy. Například USA i na začátku července vykazovalo nové rekordy v denně nakažených. Další eskalace nově denně nakažených by byla nepříznivou informací a mohla by vyvolávat otázky nad dalším ekonomickým vývojem. Naopak právě nová makroekonomická data by měla nadále investory povzbuzovat k optimismu.

Červenec bude i měsícem výsledkové sezóny za 2Q20, kdy v USA a Evropě došlo k téměř uzavření ekonomik. Trh očekává velmi slabé výsledky, což odpovídá preventivním opatřením, která byla přijata na potlačení pandemie. Výrazně slabší čísla by byla sice nepříznivou informací, ale více se bude zřejmě sledovat doprovodný komentář o aktuálním stavu a možná výhledu na další období. Zde se domníváme, že někteří manažeři mohou zaujmout poměrně optimistický výhled, což může neutralizovat samotná zveřejněná čísla. Rozhodně zveřejnění výsledků za 2Q považujeme za rizikový faktor, který může přinést přinejmenším krátkodobě prodejní náladu.

Od centrálních bank ECB (16. 7.) a Fedu (29. 7.) toho o prázdninách moc neočekáváme. Zřejmě dojde k dalšímu ujištění, že budou konána nadále nezbytná opatření k udržení stability finančního trhu. Tedy dojde možná k prodloužení či jiné modifikaci současného nastavení.

Některé akciové indexy, především ty v zámoří, jsou poblíž, či již na svých historických maximech. To je mimo jiné i jeden z důvodů, proč jsme na červenec více konzervativní. Tím hlavním je výsledková sezóna za 2Q, která by měla reálně nastínit, jak na tom firmy jsou a jaké budou muset učinit kroky, aby došlo nejlépe k návratu do normálu. To vše může přebít pozitivní výhled těch samých firem, či lepší makroekonomická data. Pak trh může opětovně zapomenout na zvyšující se čísla nově nakažených a aktuálně pošramocený fundament některých společností. Celkově jsme však více opatrní a očekáváme, že v souhrnu by červenec měl vykázat pohyb do strany s tím, že nevylučujeme mírné vybírání zisků v průběhu měsíce.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.