Navigace

CME: Výroční zpráva PPF zmiňuje akvizici CME

Většinový akcionář skupiny PPF Group Petr Kellner se v úvodním slovu k výroční zprávě za r. 2019 stručně zmiňuje o CME. Kellner se vyjadřuje o akvizici CME jako o jednom z velkých projektů, které „se povedly“ v r. 2019.

Většinový akcionář skupiny PPF Group Petr Kellner se v úvodním slovu k výroční zprávě za r. 2019 stručně zmiňuje o CME. Kellner se vyjadřuje o akvizici CME jako o jednom z velkých projektů, které „se povedly“ v r. 2019. Přestože je zmínka krátká, jde o aktuální vyjádření a potvrzuje, že PPF počítá s dokončením transakce. Připomínáme, že odsouhlasená fúze CME s dceřinou společností PPF počítá s výplatou 4,58 USD (cca 101,1 Kč) za každou kmenovou akcii CME a následně zrušením akcií. Podle CME má být dokončena do konce října.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.