Navigace

Avast spustil nový produkt pro malé firmy

Avast dnes spouští nový produkt Avast Business Small Office Protection. Jde o software určený pro komplexní ochranu až 10 počítačů malých firem.

Avast dnes spouští nový produkt Avast Business Small Office Protection. Jde o software určený pro komplexní ochranu až 10 počítačů malých firem. Software poskytuje ochranu před ztrátou dat a hesel, hackingem, dále chrání email a připojení. Avast jej ode dneška nabízí v anglicky mluvících zemích od 112,99 USD ročně. Spuštění nového produktu by mělo s odstupem měsíců až kvartálů přispět k tržbám v segmentu SMB (Small and Medium Enterprises).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.