Navigace

O2 CR představilo výsledky bez překvapení

O2 CR dnes ráno zveřejnilo výsledky za 2Q20, které odpovídají naší projekci, čímž jsou lehce nad tržním konsensem. Tržby dosáhly 9,76 (+0,1 % r/r) vs. oček. 9,7 mld. Kč. Trendy byly dle očekávání, tedy pokles v prodejích hardwaru, především v mobilní divizi, a roamingu, které byly nahrazovány růstem ve spotřebě hlavně datových služeb. Nás překvapily pouze vyšší tržby v rámci fixního hardwaru 227 (+56,3 % r/r) vs. oček. 115 mil. Kč, což bylo nahrazeno nižšími prodeji hardwaru na Slovensku (239 či -33,3 % r/r vs. oček. 330 mil. Kč). Lehce vyšší úspory na nákladech pak znamenaly EBITDA ve výši 3,23 (+1,6 % r/r) vs. oček. 3,14 mld. Kč a tím i vyšší EBITDA marži 33,2 vs. oček. 32,7 %. Čistý zisk dosáhl 1,4 (+2,9 % r/r) vs. oček. 1,34 mld. Kč. 

Výsledky celkově nepřinesly výraznější překvapení. Nastíněné trendy z konce prvního kvartálu (snížený roaming a nižší tržby z prodeje hardwaru v mobilním segmentu) se promítly i do 2Q jakožto důsledek vlivu pandemie Covid-19. Z našeho pohledu se společnosti podařilo zaznamenat dobrá čísla, která potvrzují náš pohled, že O2 CR prošlo nelehkým obdobím velmi dobře. Nicméně neočekáváme, že by se solidní čísla výrazněji promítla do dnešního obchodování vzhledem k tomu, že investoři vyčkávají na vyjasnění situace kolem připravované aukce nových kmitočtů, která může výrazněji změnit tržní prostředí v ČR. 

 

IFRS, konsol., v mil. Kč

2Q20

2Q19

r/r

J&T Banka

TRH

Tržby

9 761

9 754

0,1 %

9 772

9 700

OPEX

6 616

6 729

-1,7 %

6 655

-

EBITDA

3 229

3 149

1,6 %

3 198

3 140

EBITDA marže

33,2 %

32.3%

0,9 p.b.

32.7%

-

Čistý zisk

1 407

1 368

2,9 %

1 365

1 340

Zdroj: J&T Banka, O2 CR, Reuters

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.