J&T INVESTMENTS nový fond pro ty, kteří hledají příležitost pro růst hodnoty svého majetku | J&T Banka
Navigace

J&T INVESTMENTS nový fond pro ty, kteří hledají příležitost pro růst hodnoty svého majetku

„Pravidelný výnos ze všeho, co člověk vybudoval a zároveň ochrana hodnoty rodinného majetku,“ tak by se v krátkosti dala shrnout myšlenka nového fondu, se kterým J&T přichází na trh. Fond J&T INVESTMENTS, jehož investiční výbor vede spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč, se při hledání investičních příležitostí bude opírat o zázemí skupiny J&T a jejích partnerů.

„Skupina J&T Finance Group dnes představuje jedinečnou kombinaci kapitálu, obchodních a osobních vztahů a odborného zázemí. To nám umožňuje podílet se na projektech nejen v našem regionu, ale prakticky po celém světě,“ říká Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru nového fondu J&T INVESTMENTS.

J&T INVESTMENTS je určen těm, kteří hledají ochranu a příležitost pro růst hodnoty svého majetku a zároveň z něho očekávají pravidelný příjem. Fond bude investovat nejen do oborů, v nichž má J&T dlouholeté zkušenosti, jako energetika, nemovitosti, média, cestovní ruch a volnočasové aktivity, ale i do oblastí nové ekonomiky. Minimální investice do fondu činí 125 000 euro, investiční horizont je nejméně 5 let.

„Vznik J&T INVESTMENTS je reakcí na změny ve vnějším prostředí. Ve světě nulových úrokových sazeb, expandujících bilancí centrálních bank a permanentních fiskálních stimulů nestačí k ochraně hodnoty vybudovaného majetku investovat do fixně úročených instrumentů. Větší část finančního majetku investorů by nyní měla směřovat do permanentních aktiv v podobě akcií, nemovitostí a majetkových účastí. J&T INVESTMENTS právě mix takových investic nabízí,“ popisuje důvod vzniku fondu Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

Fond je aktuálně nabízen prostřednictvím J&T BANKY a vybraných partnerů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.