Navigace

Kofola zveřejní výsledky. Dohnala přes léto výrazné ztráty?

Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní své hospodářské výsledky za 2. kvartál v úterý 15. září v 17:00 SEČ. Omezení spojená s pandemií koronaviru měla největší dopad právě v tomto kvartále, a to zejména na segment HoReCa (hotely, restaurace, catering), který představuje cca 40 % tržeb firmy.

Šéf firmy Jannis Samaras nedávno v rozhovoru uvedl, že v dubnu a květnu v důsledku omezení tržby společnosti meziročně klesly o cca 40 %. „Od června došlo podle nás k výraznému zlepšení díky uvolnění restrikcí a začátku letní sezóny,“ uvádí analytik Pavel Ryska.

Propad tržeb dále zmírnila akvizice vod Ondrášovka a Korunní, která proběhla k 15. 4. 2020. „Celkově tak očekáváme za 2. kvartál pokles tržeb o 23,7 % na 1329 mil. Kč. Zisk před odpisy se podle nás propadne vícevzhledem k tomu, že fixní složku nákladů nelze rychle přizpůsobit tržbám, a to i navzdory omezení marketingových a administrativních nákladů,“ predikuje Pavel Ryska. Zisk EBITDA tak podle analytiků klesne o 33,9 % na 202,6 mil. Kč (marže 15,2 %, meziročně níže o 240 bazických bodů). Odpisy naopak vzrostou, mimo jiné právě kvůli akvizici nových aktiv, a provozní zisk tak podle Rysky klesne ještě rychleji na 50,5 mil. Kč.

„Na finanční úrovni počítáme kromě úrokových nákladů i s negativním vlivem pohybu měnových kurzů na korunovou hodnotu dluhu a celkově očekáváme čistou ztrátu 4,5 mil. Kč. Vloni zisk představoval 94,3 mil. Kč,“ dodává Pavel Ryska.

Výhled, dluh a dividenda jako témata pro konferenční hovor

Kofola ve čtvrtek 17. 9. v 9:30 SEČ pořádá konferenční hovor. Management Kofoly po 1. kvartálu uvedl, že letos očekává pokles zisku EBITDA z loňských 1119,4 mil. Kč na cca 900 mil. Kč, +/- 10 %. „Zlepšení počasí v průběhu léta podle nás tržbám a zisku Kofoly pomohlo, nicméně nová intenzita pandemie covid-19 bude nadále dopadat na prodeje v hotelech a restauracích. Proto je náš odhad na celý rok relativně konzervativní862,6 mil. Kč a vidíme určité riziko, že management Kofoly odhadne celoroční výsledek právě v dolní části výhledu,“ říká Pavel Ryska.

Společnost si na začátku roku zvýšila zadlužení o cca 1,1 mld. Kč za účelem převzetí minerálních vod Korunní a Ondrášovka a i bez dopadu covidu-19 by podle Rysky zadlužení firmy na konci roku přesahovalo čistý dluh / EBITDA 3. Management očekává, že se zadlužení může na konci roku přiblížit úrovni 3,5, přičemž tato hodnota je i kovenant pro bankovní úvěry Kofoly.

Přesto management po 1. kvartálu odhadoval, že firma bude schopna na konci roku vyplatit „určitou dividendu“, kterou by měla schválit mimořádná valná hromada. „Podotýkáme, že výplatu dividendy zatím znemožňuje moratorium na splátky úvěrů, jehož Kofola využila,“ upozorňuje Ryska.

Vzhledem k výše uvedenému výhledu na zisk EBITDA analytici očekávají, že management bude i po 2. kvartálu velmi opatrný a výplatu jakékoli dividendy podmíní únosným zadlužením po konci moratoria na splátky úvěrů (31. 10.). „Pokud Kofola navrhne vyplacení dividendy na konci roku, očekáváme prudký pokles z loňské úrovně 13,5 Kč na akcii.Je také možné, že společnost oznámí změnu dividendové politiky, která zatím počítá pro roky 2017 až 2020 s výplatou alespoň 60 % čistého zisku,“ upřesňuje Pavel Ryska.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.