Navigace

Kofola: EBITDA nad odhady, navrhuje dividendu 13,5 Kč/akcie

Kofola včera po skončení obchodování zveřejnila hosp. výsledky za 2. kvartál roku. Dle očekávání byly tržby a zisk výrazně zasaženy restrikcemi proti pandemii Covid-19, nicméně tržby 1463,6 mil. Kč (-15,9 % r/r) byly nad naším očekáváním i očekáváním trhu (1455 mil. Kč). Zatímco propadly prodeje sycených nápojů (-24 % r/r), téměř beze změny byly prodeje minerálních vod a sirupů. To pomohlo zmírnit propad tržeb. Díky omezení některých nákladů (marketing, administrativa) a poklesu cen vstupů se Kofole podařilo zmírnit propad EBITDA marže, která klesla pouze o 1,9 proc. bodu na 15,7 %. Zisk EBITDA dosáhl 230,2 mil. Kč, nad očekáváním trhu i naším očekávání 203 mil. Čistý zisk klesl o 91 % r/r na 8,9 mil. Kč vzhledem k propadu provozního zisku a růstu nákladů na finanční úrovni (z části nehotovostních). V přiložené prezentaci pro investory management uvedl, že pro letošek nově čeká zisk EBITDA 950 – 1000 mil. Kč po loňských 1119 mil. Kč. Doposud očekával 900 mil. Kč +/- 10 %. Bližší komentář čekáme na konf. hovoru zítra v 9:30 SEČ.

Představenstvo Kofoly zároveň navrhlo vyplatit dividendu ze zisku r. 2019 ve výši 13,5 Kč na akcii, tj. na úrovni jako loni. Dividenda představuje hrubý div. výnos 6,1 % p.a. Pokud by se v důsledku Covid-19 zhoršovalo hospodaření, návrh může být změněn. O návrhu bude hlasovat mimořádná valná hromada v listopadu. Výše 13,5 Kč/akcie je z našeho pohledu překvapením, jelikož společnost může na konci roku narazit na úvěrový kovenant na úrovni zadlužení čistý dluh / EBITDA 3,5. Proto podle nás trh s takovou výší nepočítal. Zisk EBITDA nad odhady a udržení dividendy na loňské úrovni považujeme za pozitivní.

 

mil. Kč

2Q20

r/r

2Q19

oček. 2Q20 J&T

oček. 2Q20 Trh

Tržby

1463,6

-15,9%

1741,1

1329,1

1455,0

EBITDA

230,2

-24,9%

306,5

202,6

203,0

 EBITDA marže

15,7%

-1,9 proc. b.

17,6%

15,2%

14,0%

Provozní zisk

76,3

-55,6%

171,9

50,5

-

Čistý zisk po minoritách

8,9

-90,6%

94,3

-4,5

6,0

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; měřítka zisku jsou upravena o jednorázové položky

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.