Navigace

VIG: Valná hromada, poslední den s nárokem na dividendu

Společnost dnes pořádá odloženou valnou hromadu akcionářů, která bude mimo jiné schvalovat návrh představenstva na vyplacení dividendy ze zisku minulého roku ve výši 1,15 EUR na akcii (5,8% hrubý dividendový výnos). Dnes je zároveň poslední den, kdy se akcie obchodují s nárokem na tuto dividendu. Výplatní termín je stanoven na 30. září.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.