Navigace

V předávání majetku nám chybí kolektivní zkušenost

Průzkum J&T Family Office Report 2020 ukázal, že otázka předávání je pro majitele rodinných firem a tvůrce bohatství stále více aktuální. Čím je rodinná situace složitější nebo čím více je ve hře dětí nebo životních partnerů, tím spíše respondenti volí profesionální řešení mimo členy rodiny. Přinášíme vám druhý díl průzkumu.

V prostředí České republiky dojde v novodobé historii k předání vůbec poprvé. „V naší porevoluční kultuře v této oblasti chybí kolektivní zkušenost. To je ten známý hlas od otce či matky nebo přítele, který nám včas řekne: Nevrací se ti dcera domů dost pozdě? Neměl bys vzít ženu někam na večeři po dlouhé době? V případě našeho majetku, životního díla, investic nebo odkazu tento hlas často chybí. A na všechno máme hodně času do té doby, než ho už nemáme,“ zamýšlí se nad problematikou Nikolaos Balamotis, Entrepreneur & coach.

grafy-fo.jpg
Nejprve je třeba si uklidit

K předání jsou potřeba dva druhy informací. Jaký majetek rodina má a jaké jsou možnosti pro jeho předání.

Zatímco respondenti do 54 let v tuto chvíli sbírají informace o možnostech rodinné správy a způsobech předání majetku dalším generacím, starší respondenti si pečlivě evidují soupis majetku a promýšlí varianty, komu, co a za jakých podmínek připadne. Platí, že čím více potomků a rodin v životě respondenta figuruje, tím větší je jeho nárok na spravedlivé předání. Takoví respondenti pak mají mnohem pečlivější soupis majetku. Zejména starší respondenti častěji zkouší postupně začleňovat potomky do správy majetku či podnikání.

Obecně by úspěšní při předávání ocenili inspiraci, jaké řešení volí lidé v podobné situaci a postavení jako oni (40 %). Uvítali by také základní přehled možných řešení (35 %). Více než třetina pak hledá rovněž pomoc s daněmi a legislativou a čtvrtina by uvítala možnost promluvit si o rodinné situaci s odborníkem, který je naprosto otevřený a má zkušenosti se vztahy majetných rodin.

Vytvořit z rodiny rod

Právě snaha o vytvoření vazby mezi podnikáním, majetkem a dětmi je pak nejčastější motivací pro respondenty se předáváním zabývat. Jednak proto, aby rodina byla i nadále zajištěna, ale hlavně, aby si děti vůbec vytvořily vztah k podnikání a majetku. Pětina úspěšných pak uvádí jako motivaci snahu o pokračování vize, na kterou by mohly děti navázat, či zachování dobrého jména firmy (15 %). K předním motivátorům, které ženou úspěšné k tomu, aby se předáváním majetku zabývali, je také jejich věk a zdraví.

Otázka předávání tak, jak skupina majetných u nás stárne, je více aktuální. V roce 2018 řešilo předávání 45 % respondentů, letos je předávání aktuálním tématem pro 75 % z nich. K předání již došlo v 5 % případů oproti 3 % v roce 2018.

Zatímco respondenti do 54 let spíše o předávání přemýšlí a pouze menšina už má i něco naplánováno, respondenti nad 55 let už mají předáno nebo často jasně naplánováno a rozmyšleno, jak bude předávání probíhat. Pětina respondentů si přiznává, že otázku předávání bude muset řešit, nicméně v tuto chvíli na ní nechce myslet. Pouze 17 % respondentů pak na otázku předávání ani nepomyslelo.

Svou roli při předávání však hraje také velikost firmy. Zatímco pro majitele malých firem, které jejich podnikání více potřebuje a opírá se o jejich osobní výkon, mohou být motivací pro předání také změny na trhu, které by vyžadovali učit se zcela novým věcem.

U majitelů velkých firem, které jsou postavené více na odosobněných procesech, pak k předávání motivuje skutečně až vysoký věk či zdraví.

S profesionálem na košatou rodinu

Respondenti pouze vzácně rozdělují role ve firmě nebo při správě svého majetku. Čím je rodinná situace složitější, čím více mají dětí nebo životních partnerů, tím spíše volí profesionální řešení mimo členy rodiny.

Mezi nejčastěji zvažované způsoby předávání pak patří převod majetku do svěřenského fondu, trustu nebo nadace (32 %) či prodej firmy a majetku s následnou dělbou peněz (27 %).

Více než pětina respondentů také plánuje předávat majetek a odpovědnost v postupných krocích, zhruba stejný počet pak chce pro více členů rodiny určit různé role ve firmě nebo ve spravovaném majetku. Jednoho člověka z rodiny, který bude vše řídit a spravovat, hodlá vybrat 16 % respondentů. Celá pětina respondentů pak chce sehnat profesionálního manažera pro firmu nebo správu majetku.

grafy-fo2.jpg

O výzkumu J&T Family Office Report

Výzkumu se zúčastnilo 100 respondentů z řad majetných osob působících v České republice s cílem odhalit vztahy v rámci rodiny, bariéry a motivace pro předávání majetku další generaci a proniknout do myšlenkových pochodů během trhání pout k nastřádanému majetku. Většinu vzorku tvoří podnikatelé a osoby s investičním majetkem nad 100 milionů korun. Průzkum, který probíhal mezi 6. únorem a 11. březnem 2020, provedl J&T Family Office ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.