Navigace

Výhled na 42. týden: Dojde v USA k posunu ohledně fiskální pomoci?

Mezi hlavními tématy tohoto týdne bude nadále jednání o fiskálním balíku pomoci v USA. Pro trh by bylo zřejmě překvapením, kdyby ke schválení došlo do prezidentských voleb 3. 11. „I tak by další přiblížení možné dohodě bylo pozitivním faktorem pro riziková aktiva,“ říká ředitel odboru analýz finančního trhu Milan Vaníček.

V tomto týdnu se v USA rozjede výsledková sezóna za třetí kvartál. Hlavní prim budou hrát velké bankovní domy. Od výsledkové sezóny se očekává mírně pozitivní tón, protože by měla poukazovat na zlepšení oproti druhému kvartálu.

„To ještě nemusí platit o zmíněných bankovních titulech, které budou muset vytvářet značné rezervy na možné ekonomické dopady předchozích opatření proti covidu-19. Celkově jsme na příští týden lehce pozitivní vzhledem k možnému posunu v jednáních ohledně fiskální pomoci a v očekávání mezikvartálně lepšících se výsledků firem za třetí kvartál,“ konstatuje Milan Vaníček.

Vypořádání mezi PPF a CME

V úterý 13. 10. dojde k dokončení transakce mezi PPF a CME. Následně proběhne vypořádání platby minoritním akcionářům ve výši 4,58 USD za kmenovou akcii.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na úterní spotřebitelskou inflaci CPI za září (oček. 1,4 po 1,3 % r/r), páteční maloobchodní tržby za září (oček. 0,8 po 0,6 % m/m) a průmyslovou produkci za září (oček. 0,6 po 0,4 % m/m).

V Německu budou sledovat úterní indexy ZEW, kde se očekává ochlazení v očekáváních a zlepšení stávající situace. V Číně se soustředí na obchodní bilanci, kde by mělo dojít ke zlepšení dynamiky růstu jak v exportech, tak v importech v dolarovém vyjádření.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.