Navigace

Galerie Magnus Art: oslava sběratelství a krásy

Až půjdete něco vyřizovat do nové pražské centrály J&T Banky nebo si budete chtít jen tak prohlédnout fascinující budovu, nezapomeňte se zastavit v galerii, kterou najdete nalevo od hlavního vstupu do banky. J&T Banka se totiž zařadila mezi prestižní, nejen finanční instituce světa a otevřela vlastní výstavní prostor.

„O možnosti, že by J&T Banka měla vlastní galerii, uvažujeme společně s vedením banky již delší dobu. Do hry se nápad vrátil v souvislosti se stavbou nové budovy a v návaznosti na dlouhodobé aktivity v oblasti magnus-art-galerie-jtbanky.jpgumění. Finální rozhodnutí, že vlastní galerii otevřeme, padlo na přelomu května a června loňského roku a od té doby na ní usilovně pracujeme,“ popisuje zrod galerie odbornice na umění a kurátorka nové galerie Anna Pulkertová. Podle ní si Galerie Magnus Art klade za cíl představovat hodnotné sbírky, jejichž základem je české, ale také světové umění. Záměrem je rovněž podpora ambic zkušených i začínajících sběratelů. 

Spoluautorka projektu galerie Valérie Dvořákové připomíná, že se při práci na projektu inspirovali u zajímavých institucí a výstavních projektů u nás i v zahraničí. „Spíše si ale vybíráme jednotlivé prvky z různých míst, než bychom čerpaly z jedné konkrétní instituce. Ať je to třeba ražení vlastního stylu pařížské Fondation Louis Vuitton, nekonvenčnost projektu Studio Berlin aktuálně představujícího sbírku Boros nebo doladěnost naší české 8smičky. Svět umění se neustále vyvíjí a nejinak je tomu i ve výstavnictví. Nových trendů si všímáme neustále a budeme rády, když se nám je podaří přinést i do galerie Magnus Art,“ prozrazuje Dvořáková.

Obě odbornice na umění se pak na novou roli galeristek těší. „Jsme plné očekávání. Galerie je pro nás v rámci našeho působení v J&T úplně novou aktivitou, a proto k ní přistupujeme velmi zodpovědně. Obě máme sice zkušenosti s prací v galeriích i s pořádáním výstav, mít na starosti však vznik nové galerie od píky je posláním, které nás ohromně těší a na kterém jsme si daly hodně záležet,“ shodují se Pulkertová s Dvořákovou.

Oslava sběratelství

Premiérovou výstavou v nové pražské galerii se stala expozice první části sbírky Magnus Art, kterou vybudovala J&T Banka. Jedná se o třicet děl od vítězů prvních třiceti ročníků Ceny Jindřicha Chalupeckého, mezi nimiž najdeme největší hvězdy tuzemské současné umělecké scény včetně Davida Černého, Vladimíra Kokolii či Františka Skály.90-99-inzerce-fin-1536x2048.jpg

V průběhu příštího roku chce však galerie nový prostor poskytnout i soukromým sběratelům. „Byli bychom moc rádi, pokud by se galerie stala místem, kde různí sběratelé odhalí svou vášeň, tedy podělí se s návštěvníky o svou sbírku a příběh, jak si našli cestu k umění,“ vysvětluje záměr banky její mluvčí Monika Veselá. Prvním by měl být Michal Richtr z Dynamo design.

Pro banku je téma sběratelství dlouhodobě důležité a věnuje mu velkou část energie a aktivit. Jednou z nich má být právě nabídnutí možnosti sběratelům ukázat, jaká díla mají ve svých sbírkách.

Podle Pulkertové a Dvořákové, které soukromým sběratelům pomáhají sbírky budovat, jsou v jejich vlastnictví velmi zajímavá díla, která by se nyní mohla ukázat veřejnosti.

„Fascinuje nás plejáda různých přístupů k vytváření sbírek, sbírky jsou často velmi specifickým odrazem přemýšlení a světonázoru svého sběratele. Zároveň víme, že v českých a slovenských soukromých sbírkách se skrývají úžasná umělecká díla, která doposud byla očím veřejnosti skryta,“ slibují.

Do názvu si galerie vypůjčila zavedenou značku Magnus Art, pod kterou banka v oblasti umění dlouhodobě působí. V rámci těchto aktivit tak nese samotný název nejen sbírka umění, ale historicky se pod ním také uskutečnilo hned několik výstav současného umění či se podpořilo vydání několika knih. Jednotlivé expozice tedy bude doprovázet mírně změněné logo galerie, jehož dominantním motivem je vždy písmeno „M“, na to jsou ostatně příznivci umění a zastánci myšlenky noblesse oblige zvyklí již z magazínu Magnus, který banka vydává.

Autory vizuální identity galerie a také jednotlivých katalogů a dalších propagačních materiálů jsou Matěj Činčera, Jan Kloss a Adam Blažek z kreativního studia OKOLO. Autorem sedmi verzí písmena „M“ pak je legenda české typografie a autor několika písem profesor Rostislav Vaněk. Ten navrhl ruční makety písmen, které studio OKOLO zdigitalizovalo.

„Na stránkách galerie, ale i v ní samotné se tak budete setkávat s různými druhy písmena M. Každé z nich má svoji duši a myšlenku stejně jako jednotlivé sbírky, s nimiž vás budeme v prostorách galerie seznamovat,“ popisuje Anna Pulkertová.

Otevřeno pro každého

Galerií Magnus Art banka cílevědomě vytváří prostor pro zajímavé diskuze a podnětná setkání. Chce tak pomoci zájemcům o sběratelství zorientovat se na tuzemské umělecké scéně. Chce být tím, kdo pootevře dveře do fascinujícího světa současného umění ve všech jeho variantách a pozvat do něj vnímavé lidi s otevřenou myslí.hires-39036.jpg

Galerie má také plnit funkci prostoru, kde se mohou návštěvníci nejen inspirovat jinými soukromými sbírkami a různými přístupy k investování do umění, ale mohou se tu i diskrétně poradit o svých vlastních sběratelských plánech a využít službu Art Servis.

„Expozice bude otevřena široké veřejnosti, odborné i neodborné. Máme ambici stát se místem, kde se budou potkávat lidé z nejrůznějších oblastí a diskutovat spolu o umění a jejich vztahu k němu, o tvorbě sbírek i možnostech a způsobech investování do této oblasti nebo o konkrétních oblíbených oblastech v rámci umění. Galerie bude místem, kde nikdo nebude muset mít strach se na cokoliv zeptat, kde se budou příchozí vzájemně poznávat a obohacovat svými znalostmi a zkušenostmi. Postupně plánujeme doprovodný program od komentovaných prohlídek přes diskuze až po setkávání s umělci. Aktuální situace sice podobným akcím nejde moc naproti, věříme ale, že se nám ji naopak podaří kreativně využít k zajímavým a poutavým online výstupům a že se brzy zase budeme moci setkávat osobně, naživo, tváří v tvář tak, jak jsme byli zvyklí,“ nastiňuje plány Valérie Dvořáková.artspecialistky.png

Jednou z nejúspěšnějších akcí banky, kterou se podařilo současné umění přiblížit běžné veřejnosti, byla loňská prodejní výstava J&T Banka Art Index Pop Up. Během několika dní přední české galerie představily v neokázalých prostorách v centru Prahy nejnovější díla svých nejlepších umělců. Nabízí se tedy možnost, že by další ročník akce mohl proběhnout právě v nových prostorech Galerie Magnus Art.

„Co se týče uskutečnění dalšího ročníku Pop Upu v prostorách galerie, tak ještě uvidíme,“ přiznává Dvořáková. „J&T Banka Art Index Pop Up byl kromě kvalitního umění, které patří k tomu nejlepšímu, co u nás vzniká, a spolupráce s těmi nejprestižnějšími galeriemi v Česku unikátní i v tom, že se objevil v centru Prahy, blízko kolemjdoucím, v doposud neznámém, ale zajímavém prostoru. Toho bychom se chtěli držet i v případě dalšího ročníku. Není ale rozhodně vyloučené, že událost kreativně propojíme i s děním v naší Galerii Magnus Art,“ dodává.

Aktuální program a další informace naleznete na:

www - https://www.galeriemagnusart.cz/

Facebook - https://www.facebook.com/jtbankaart

Instagram - https://www.instagram.com/jtbanka_art/

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.