Navigace

Výhled na listopad: Investoři netrpělivě čekají na novou vakcínu nebo lék

Také listopad bude o covidu-19. Druhá vlna pandemie budí oprávněně obavy o vývoj ekonomiky, respektive jsou to preventivní opatření, která si hlavně v Evropě již začínají vybírat daň na rizikových aktivech. „Jde sice jen o jeden z faktorů, ale právě nejistota, rozsah, nejasné časové vymezení a ne zcela přesně určitelný dopad do hospodaření firem dělají tento faktor významným,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

S pokračujícím časem bude důležité sledovat, jak se daří vývoji a schvalování vakcíny či léku. „Právě úspěšné uvedení vakcíny či léku na trh by dle nás mělo dostatečnou sílu postupně limitovat vliv pandemie,“ dodává Milan Vaníček.

Trump se ještě nevzdává

Sice již uplynulo datum pro prezidentské volby v USA, ale podle očekávání se vyhlášení finálního výsledku protahuje kvůli sčítání hlasů došlých poštou. Prozatím má mírně navrch Biden. Trump dle očekávání oznámil, že na výsledky voleb podá žalobu a nechá je prozkoumat soudem. Na druhou stranu je patrné, že trh volby přechází relativně dobře. „Zřejmě se investoři již upínají k dalším faktorům, jako je schválení fiskálního balíku pomoci či k rozhodování Fedu,“ predikuje Milan Vaníček.

Hospodářská politika

K balíku pomoci upínají svou pozornost i trhy. „Očekáváme, že ke schválení dojde za jakéhokoliv výsledku prezidentských voleb. Nová fiskální podpora v USA by byla pozitivním impulzem pro akciové trhy,“ popisuje Vaníček.

Fed by měl dále konkretizovat svou novou strategii. Pro trhy bude zřejmě důležité sledovat, jak se centrální bankéři dívají na současnou situaci a jestli očekávají další prodloužení období velmi nízkých sazeb, resp. jestli se odhodlají k další stimulaci, a to i přes některé programy, které jsou bez omezení.

Výsledková sezóna je dobrá, ale…  

Analytici očekávají, že poslední třetina výsledkové sezóny v USA již jen potvrdí to, že samotná čísla mohou být hodnocena dobře a že bez další vlny pandemie by byla výborná. Ale právě kvůli druhé vlně pandemie je většina výhledů buď snížena, nebo neuváděna, což vnáší nejistotu do hodnocení dalšího vývoje. Proto bude výsledková sezóna hodnocena neutrálně, tedy bez vlivu na další vývoj.

Obezřetní, přesto mírně pozitivní

Z dosavadního vývoje kolem voleb jsou analytici prozatím lehce pozitivně překvapeni. Trh se zřejmě již více zaměřuje na další faktory jako schválení fiskálního balíku v USA či na centrální banky, od kterých se čeká, že budou nadále exekuovat uvolněnou měnovou politiku.

„I tak pro listopad zůstáváme poměrně obezřetní vzhledem k tomu, že se stále nelepší situace kolem druhé vlny pandemie a zatím není nalezen ani lék či vakcína. S tím souvisí i opatrné výhledy stále většího počtu firem. Nicméně s přibývajícím časem očekáváme, že se trh více soustředí na fakt, že se schválení vakcíny či léku přibližuje, což bude působit na investorskou neochotu prodávat, jelikož se bude jednat o pozitivní faktor pro riziková aktiva,“ dodává Milan Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.