Navigace

Volby v USA a vakcína proti Covid-19

Částečně se naplnilo očekávání větší volatility před americkými volbami, ale konečné tržní vyznění nás překvapilo a je zřejmé, že investoři výsledek voleb přijali relativně dobře. Ti, kteří se předtím posunuli více do defenzivního módu či uprodali svá portfolia, se aktuálně vrací do pozic, což dále umocňuje kladnou tržní reakci na akciích. Celkově se však naplňuje naše očekávání, že ani výsledek amerických voleb by z delšího hlediska neměl ovlivnit pozitivní náhled na reálná aktiva a akcie.

Náš názor byl dále umocněn reakcí trhu na informace ohledně pozitivních výsledků při testování vakcíny proti Covid-19 od společnosti Pfizer. Další přiblížení se řešení pandemie Covid-19 trhy nutí dále přemýšlet za horizont aktuální druhé vlny. Zatím nejsou jasně vyřešeny otázky jako schválení vakcíny či přesné načasování (1,3 mld. slíbených dávek pro rok 2021), což by finálně mělo vést k upuštění od restriktivních opatření. Nicméně i stávající informace stačí především rizikovým aktivům, jako jsou akcie, k výrazně kladné tržní reakci. Očekáváme, že po prvotní vlně může dojít k lehkému vystřízlivění, ale dlouhodobý trend by ovlivněn být neměl. Celkově vnímáme nalezení vakcíny a léku proti Covid-19 jako jeden z hlavních faktorů pro normalizaci ekonomického prostředí.

Naše dlouhodobá strategie tedy zůstává nedotčena. Expanzivní měnová a fiskální politika bude podle nás zvýhodňovat reálná aktiva jako komodity (především vzácné kovy) nebo nemovitosti, která jsou schopna kopírovat svojí cenou inflaci v ekonomice. Z této inflace a z postupného odeznění pandemie by měly těžit i akcie. Ty jsou schopny skrze zisky firem odrážet rostoucí objem peněz v ekonomice, tj. svému držiteli rovněž poskytovat ochranu před inflací.

V rámci akcií mohou být více preferované sektory, které do teď byly opomíjeny právě kvůli dopadům pandemie. Zde máme na mysli banky, které zůstávaly kvůli druhé vlně pandemie výrazně pod tlakem, firmy spojené s cestovním ruchem, jako jsou letecké společnosti či hotelové sítě, a rovněž firmy investující do nemovitostí za účelem pronájmu. Potlačení pandemie by totiž znamenalo návrat zákazníků do obchodních center i zaměstnanců do kancelářských budov. Vítězství Joe Bidena by mohlo přinést i méně konfrontační přístup USA vůči čínským firmám obchodovaným na amerických burzách (např. Alibaba, Baidu, Tencent). Zmenšení napětí ve vztahu s Čínou by mohlo pomoci také firmám, které jsou ve svém výrobním řetězci závislé na východní Asii, což jsou např. výrobci polovodičů a pamětí. Naopak Joe Biden v Bílém domě bude podle nás negativní pro sektory jako těžba, distribuce komodit a výroba oceli v USA, kde hrozí zpřísnění regulace a zamítnutí některých nových projektů. Tato rozhodnutí jsou totiž obvykle v kompetenci prezidenta a nepotřebuje k nim souhlas Kongresu.

Ucelený report pro investory naleznete zde

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.