Navigace

Do devadesátek bych se chtěla vrátit hned

Je autorkou katalogu k právě probíhající výstavě první třetiny děl ze sbírky Magnus Art. Kvůli tomu odbornice na umění J&T Banky Anna Pulkertová mluvila se všemi umělci oceněnými v devadesátých letech. Jak Cena Jindřicha Chalupeckého ovlivnila jejich životy a jak se od devadesátých let změnila jejich tvorba?

Podařilo se kontaktovat všechny umělce oceněné CJCH?

Umělce kontaktuji postupně v návaznosti na to, v jakých letech ocenění získali, a podle toho, kdy se jejich dílo, které má J&T Banka ve sbírce, objeví na výstavě v galerii. Zatím jsem tedy kontaktovala deset laureátů ceny z let 1990 až 1999 a naštěstí, i přes vrcholící léto a čas dovolených, se mi jich většinu podařilo zastihnout. Aktuálně pracuji na dalším, v pořadí druhém, katalogu. Zatím jsem ve fázi pročítání odkazů na dobu mezi léty 2000 až 2009 a přípravy otázek. Ale už se moc těším na další rozhovory a na to, co se dozvím.

Jsou spíš v Česku, nebo žijí v cizině?

Víceméně skoro všichni zůstali žít v České republice, až na Jiřího Příhodu, který sídlí v USA, do Česka však01a-vista-birdview.jpg často jezdí za různými pracovními projekty. Jeden z těch, který jej sem například táhl, byla stavba mPodu – vyhlídky na Mars. Ta vznikla na základě soutěže, kterou vyhlásila společnost J&T Real Estate při stavbě kancelářských budov na Rustonce. Vista Mars teď zdobí prostranství kousek od nové budovy J&T. S Jiřím Příhodou jsme měli původně ujednáno, že hostům galerie povypráví pozadí vzniku jeho díla Velká 30. léta, které je v rámci expozice aktuálně vystaveno, a následně s návštěvníky vyrazí prozkoumat i zmíněnou vyhlídku. Bohužel to ale vypadá, že se za současných podmínek souvisejících s pandemií do Česka nedostane. Podobně uvízlého, avšak pro změnu na druhém konci světa, jsem zastihla během léta i Vladimíra Kokoliu, který měl v té době velmi úspěšnou výstavu v Tchaj-peji na Tchaj-wanu ve Fine Arts Museu a ze stejných důvodů jako Jiří Příhoda se zde musel neplánovaně zdržet. Jemu se však již podařilo se vrátit.

Překvapil vás příběh některého z nich?

Deset jmen laureátů ceny z devadesátých let jsou většinou na české scéně již etablovaná jména, a tak i jejich příběhy jsou v povědomí lidí, kteří jsou s uměním nějakým způsobem svázaní. Pro mě osobně tedy bylo nejzajímavější povídat si s nimi o tomto období a o tom, jak na ně vzpomínají a jak tato porevoluční doba ovlivnila jejich tvorbu.

Jak vzpomínají na devadesátá léta? Většina z nich prožila změnu režimu a možností vystavovat již jako aktivní umělci.

Já sama si z té doby pamatuji zejména dětské večerníčky, a proto je pro mě fascinující se skrze rozhovory a dobový tisk do této doby vydat. Umělci na toto období v rozhovorech pro katalog vzpomínají rádi a s jistou mírou nostalgie. Vzpomínají na nově nabytou svobodu, na možnosti vycestovat do zahraničí, na získání Ceny Jindřicha Chalupeckého přímo z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla na Pražském hradě… Byla to pro ně umělecky aktivní léta, kdy se často formovalo jejich výtvarné uvažování. Mnoho z nich významně ovlivnil pobyt v uměleckém centru v Headlands nedaleko San Francisca, na který odjeli v rámci získání ceny. Martin Mainer tam našel svého duchovního guru, Petr Nikl byl fascinován oceánem a tvořil hravé performance inspirované daným místem atd.katalog.png

Sama jste procházela dobový tisk a archivy. Chtěla byste se do té doby první půlky devadesátek vrátit? Kterou výstavu byste chtěla navštívit?

Téma devadesátých let je něco, co mě osobně velmi zajímá. Mé diplomové práce z obou vysokých škol, které jsem absolvovala, se zaměřovaly právě na toto období, v oblasti umění i médií. Do devadesátek bych se osobně ráda vrátila a viděla všechny ty důležité výstavy, o kterých teď už jen čtu. Nejvíce bych chtěla zažít výstavu Orbis Fictus, která proběhla na přelomu let 1995 a 1996 ve Valdštejnské jízdárně a ukázala v nebývale velkorysém rozměru, co se na domácí scéně dělo v oblasti umění nových médií. Zajímaly by mě také výstavy v galerii Nová síň, pro kterou v devadesátých letech vznikalo mnoho site specific projektů. Ráda bych se také zašla podívat do Národní galerie na výstavu Jitro kouzelníků na přelomu let 1996 až 1997, která byla svým názvem i koncepcí inspirována důležitou knihou fantastického realismu od francouzských spisovatelů Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse. A vyjela bych i do zahraničí na některou z v té době konanou Manifestu v Rotterdamu či Documentu v Kasselu. Také bych odjela do Švýcarska, abych mohla srovnat tehdejší formu uměleckého veletrhu v Basileji s tím, jak jej znám dnes.

ANNA PULKERTOVÁ

Z pozice Art specialistky napomohla bance uspořádat její aktivity v oblasti umění. V současné době si užívá mateřské dovolené a vedle kurátorství Galerie Magnus Art se věnuje psaní článků a recenzí na témata související s uměním, vizualitou a kreativitou.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.