Navigace

J&T Ventures II hledá nové investiční příležitosti

Fond J&T Ventures II má zainvestováno téměř 95 milionů korun do sedmi společností a hledá další příležitosti. Do konce roku by chtěl uskutečnit jednu až dvě další investice. „S ohledem na ekonomický vývoj vidíme právě teď zvýšení počtu investičních příležitostí v celé Evropě a chceme je využít,“ říká Adam Kočík, spoluzakladatel fondu.

Katastrofické předpovědi dopadů pandemie covidu-19 na odvětví venture kapitálu se nenaplnily. I když se světová ekonomika stále potýká s pandemií, tak lze předpokládat, že počet investic by se mohl vrátit do normálu již ke konci roku. „Tento předpoklad je podpořen evropskými daty ohledně získávání finančních prostředků na investice v rámci venture kapitálu, které naznačují, že rok 2020 dokonce bude patřit mezi rekordní roky,“ říká Adam Kočík.

V posledních letech bylo možné sledovat trend zvyšování valuací startupů již v počátečních fázích. Současná krize však situaci obrátila, což může být pro investory prospěšné. „Z tohoto pohledu je nyní ideální čas investovat, jelikož si za stejnou částku lze koupit více než před krizí,“ uvádí Adam Kočík, který očekává, že valuace poklesnou zhruba o 20 % a podmínky jednotlivých investic budou pro investory celkově výhodnější. Data také naznačují, že nejlépe zvládají současnou situaci startupy v raných fázích, což je převážně způsobeno nižšími měsíčními náklady a větší flexibilitou.

Jak najít ten správný startup

V J&T Ventures II pečlivě monitorují všechny příležitosti, které startupový trh nabízí. V rámci 13. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku analyzovali 171 projektů, dalších 420 startupů měli možnost sledovat v rámci mezinárodní konference a soutěže Startup World Cup & Summit. „V rámci budování mezinárodní sítě vztahů jsme v září oslovili také více než sto ventures fondů a akcelerátorů v Polsku a do konce roku plánujeme stejnou iniciativu uskutečnit v dalších osmi zemích regionu střední a východní Evropy. Cílem je aktivnější spolupráce v našem regionu, mimo jiné právě v oblasti identifikace zajímavých startupů,“ popisuje postup Adam Kočík.

SprayVision využívá Porsche i Fiat

Během září fond uzavřel hned dvě nové investice. První zamířila do společnosti SprayVision, která se stala celkovým vítězem soutěže Vodafone Nápad roku. Druhá do společnosti Yieldigo, jež pomocí umělé inteligence umožňuje velkým retailovým řetězcům automatizovat každodenní cenotvorbu a optimalizovat cenovou strategii.

Mezi své zákazníky SprayVision počítá automobilky, jako jsou Porsche, Volkswagen či Fiat Chrysler Automotive. Výrobcům barev a lakovací techniky zase pomáhá dosáhnout co nejlepších vlastností jejich produktů a nástroje SprayVision za tímto účelem používají například společnosti BSF nebo Sames Kremlin.

„V roce 2018 jsme s jednoduchým prototypem vyrazili na veletrh do Německa, abychom si ověřili, zda je o náš nápad zájem. Dnes máme nasazené jednotky od Ameriky až po Turecko. Pracujeme pro velké automobilové koncerny i výrobce barev a ze šesti největších globálních hráčů v oblasti aplikační techniky už jsme naši technologii dodali třem,“ popisuje Petr Jahn, jeden ze zakladatelů firmy.

SprayVision dokáže běžně uspořit 10 až 15 % použité barvy a současně zlepšit kvalitu výstupu a snížit surface.jpgprocento zmetků. Přípravu na lakování nového produktu zároveň zkracuje ze dnů na hodiny. Návratnost počáteční investice je díky tomu v řádu měsíců, v některých případech to ale mohou být i pouhé týdny. I proto zájem velkých firem neupadá ani v době pandemie. Dlouhodobé příjmy SprayVision zajišťuje roční poplatek za software, jeho aktualizace a související podporu.

„Velikost tohoto trhu je v desítkách miliard dolarů a dané technologie lze využít i v dalších oblastech. Kromě jasné finanční úspory navíc SprayVision korporacím pomáhá s digitalizací a přechodem na průmysl 4.0. Vidíme zde velkou příležitost a s celým týmem jsme si skvěle porozuměli i po lidské stránce,“ komentuje investici Adam Kočík. Díky ní chce nyní startup posílit pozici na americkém trhu a zamířit do Asie.

Yieldigo staví cenotvorbu na umělé inteligenci

Druhá investice směřovala do platformy Yieldigo, kterou používají nejen obchodníci v Česku a na Slovensku, ale také v Polsku, Německu Ukrajině nebo Rusku. Pomocí umělé inteligence jim umožňuje díky přesné predikci jednoduše nastavovat a řídit ceny u desítek tisíc produktů ve stovkách různých prodejen. Tak, aby na základě vlastních dat, aktuálních dat o konkurenci, tržních trendech nebo počasí dosáhli svých cílů – ať už je to zvýšení podílu na trhu, automatizace procesů, schopnost přesného plánování, nebo vyšší ziskovost či marže. Mezi zákazníky firmy patří například sítě supermarketů, lékáren či drogerií a pomáhá jak kamenným prodejnám, tak e-shopům.

zakladatele-yieldiga-zleva-radim-dudek-david-klecka-a-jiri-psota..jpg„Díky investici urychlíme a posílíme expanzi Yieldiga na evropském retailovém trhu a použijeme ji na financování dalšího vývoje a aplikovaného vědeckého výzkumu. Posouváme se tak k našemu cíli stát se světově nejžádanějším nástrojem pro automatizovanou cenotvorbu nové generace,“ komentoval úspěšné investiční kolo spoluzakladatel Yieldiga David Klečka. Ten společnost založil v roce 2016 spolu se dvěma dalšími matematiky Radimem Dudkem a Jiřím Psotou a už po dvou letech se dostali do zisku.

„V J&T Ventures máme k oblasti retailu velice blízko a cítili jsme proto velké vzájemné pochopení. Navíc má Yieldigo opravdu špičkový tým a ověřený obchodní model s globálním potenciálem. Je skvělým příkladem inovativní technologické firmy, která dokáže i v době ekonomické krize růst a proměnit ji v příležitost,“ dodává Adam Kočík.

Daří se i dalším projektům

Většina firem, do nichž fond J&T Ventures II zainvestoval, vnímá současnou situaci na trhu jako příležitost k akceleraci svého růstu. Především B2B sektor aktivně řeší digitalizaci, automatizaci a optimalizaci svých hlavních činností. Z toho mohou profitovat zejména společnosti Neuron Soundware, Leadspicker nebo OneSoft Connect. LivePenalty naopak těží ze současné situace tím, že v online prostředí nabízí prostor pro propojení firem, sportovních klubů a fanoušků. „Testovací kola proběhla úspěšně, evidujeme zájem dalších investorů a lze předpokládat, že do konce roku proběhne další investiční kolo,“ popisuje zakladatel fondu. Jedinou společností, jež byla významněji zasažena pandemií, je tak Daytrip z travel sektoru. „Společnost přistoupila k drastickému snížení nákladů a počtu zaměstnanců při zachování obchodních funkcionalit. Zároveň byla nastavena strategie, která společnosti umožní přečkat krizové období a posílí její konkurenční pozici při oživení cestovního ruchu,“ prozrazuje strategii Adam Kočík.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.