Navigace

Bohatí nepropadají pesimismu. Restart ekonomiky by měl podpořit stát

I když se české ekonomice ve třetím čtvrtletí nad očekávání dařilo a zdá se, že první vlnu pandemie zvládla, pro další období analytici již tak optimističtí nejsou. Poměrně dobře dokázali situaci predikovat už v létě čeští dolaroví milionáři, jejichž pohled na ekonomiku přinesl unikátní průzkum Wealth Report. Respondenti v něm dění nejen hodnotí, ale také navrhují řešení.

Studie Wealth Report ukázala, že i přes celosvětovou pandemii nepropadají dolaroví milionáři pesimismu. Je to dáno nejen tím, že příchod ekonomické krize v průběhu nejbližších dvou let očekávali již vloni, ale také tím, že vědí, že každá krize přináší i příležitosti. Při hodnocení současné ekonomické situace z hlediska investic tak vidí situaci v Česku více jako příležitost.hodnoceni-ekonomicke-situace.png

Jejich pohledu zatím nahrávají i poslední výsledky české ekonomiky. Podle Českého statistického úřadu HDP ve třetím čtvrtletí mezikvartálně vzrostl o 6,2 %. Tento výsledek byl výrazně lepší, než bylo očekávání trhu (trh očekával 5,0 %, J&T Banka predikovala 3,5 %). Meziroční propad HDP se tak snížil na −5,8 %.

Podle účastníků průzkumu hluboký propad celosvětového hospodářství zásadně mění podnikání napříč mnoha sektory. Zatímco některá nová odvětví a nápady se rozjíždí, ta dosud tradiční jsou pandemií zasažena. Jen za prvních osm měsíců letošního roku prodeje aut v Evropě propadly o 40 %. Otazník visí také nad budoucností kancelářských budov, které jsou nyní kvůli home office opuštěné. Navíc díky uspíšené digitalizaci firmy zjišťují, že pro svůj provoz skutečně není přítomnost části zaměstnanců v kancelářích klíčová i mimo karanténu. Koronavirová krize tak ještě více poukázala na to, že je třeba transformace a že přichází zcela nová éra.

„Statistický úřad ve svém komentáři za třetí kvartál zatím jen velmi stručně uvedl, že za meziročně nižším HDP stál propad investic a pokles spotřebních výdajů domácností. Z hlediska tvorby hrubé přidané hodnoty neboli HPH byl negativní vývoj zejména v průmyslu a části služeb, jako je doprava, ubytování a pohostinství či obchod. Toto je plně očekávaný vývoj vzhledem k průběžným údajům,“ komentuje výsledky hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Ukazuje se tedy, že česká ekonomika se velmi rychle zotavila po propadu za první (−3,4 % q/q) a hlavně za druhý (−8,7 % q/q) kvartál. Jinými slovy, česká ekonomika zvládla první vlnu nákazy covidem-19 výrazně lépe, než byly původní obavy. Ovšem ve čtvrtém čtvrtletí přijde s druhou vlnou pravděpodobně další propad HDP. „Zatím pracujeme s prvotním odhadem propadu HDP o 4,0 %, následně celoroční pokles ekonomiky by byl kolem 7 %,“ uvádí Petr Sklenář.

Ani čeští dolaroví milionáři nečekají rychlé oživení. Více než obnovu ve tvaru „V“ očekávají postupné zotavení nejdříve v roce 2023, nevylučují však ani dlouhodobější a postupnější zotavování. Vzhledem k tomu, že průzkum probíhal mezi červencem a zářím, ukázali se respondenti jako velmi dobří prognostici. Hlavní ekonomové České bankovní asociace teprve na konci října konstatovali, že se česká ekonomika na úroveň výkonu před krizí dostane nejspíš teprve v roce 2023, tedy téměř o rok později, než jak předpokládali ještě v létě.

České bankovní asociace je také skeptičtější dalšímu vývoji ekonomiky, a to zejména kvůli prodlouženým karanténních opatřením. Za letošní rok čekává propad HDP o 8 %.

Restart by měl podpořit stát

Ze své pozice podnikatelů, majitelů firem a vrcholových manažerů vidí dolaroví milionáři krizi jako jednoznačnou příležitost pro strukturální změny v hospodářství a vidí více příležitostí, jak posunout domácí ekonomiku kupředu, směrem k progresivnějším a modernějším odvětvím, které staví na vyšší přidané hodnotě. Polovina dotázaných by tak pomoc státu směřovala na transformaci a reorientaci domácího hospodářství, více než čtvrtina (26 % v ČR, 29 % v SR) by státní prostředky zapojila do kompenzace škod a jen necelá pětina (18 % v ČR, 16 % v SR) by pomoc směřovala na zmírnění sociálních dopadů.pomoc-od-statu.png

Investice jsou cestou z krize

Restartu hospodářství by podle dolarových milionářů pomohly nejvíce investice. Stát by vedle zvýšení přímých výdajů na investice měl také posílit podporu investic privátního sektoru. Za neméně důležitou považují také finanční podporu zaměstnanosti. Obecně tedy preferují více řešení s dlouhodobým efektem. Přibližně pětina pak vidí potřebu podpořit spotřebu domácností a pomoc v podobě sociálních programů, které jsou představiteli jen krátkodobých řešení a jsou pouhou kompenzací výpadku příjmů a zvýšených nákladů.  

Daňové úlevy, garance, dopravní infrastruktura a rekvalifikace

V oblasti podpory investic v soukromém sektoru chtějí dolaroví milionáři rovné příležitosti pro všechny. Namísto dotačních programů by tak od státu více uvítali daňové úlevy navázané na uskutečněné investice nebo garance a státní podporu financování investic.

V oblasti podpory zaměstnanosti preferují snížení zdanění práce, které je u nás jedno z nejvyšších v Evropě. Podporují také rekvalifikační programy. Více kvalifikovaná práce si ve zmodernizovaném českém hospodářství snáze najde uplatnění. Za krátkodobou pomoc bez systémové změny a dlouhodobého dopadu pak označují kurzarbeit a dotace na pracovní místa. U těch jim také vadí výběrové přidělování.

Pokud jde o státní investice, nejvíce financí by směřovali do zkvalitnění dopravní infrastruktury, která je dlouhodobým problémem nejen České, ale i Slovenské republiky. Hned za dopravní infrastrukturou je v žebříčku priorit dolarových milionářů podpora vědy, výzkumu a vzdělávání. To potvrzuje význam, který ekonomické elity přikládají nutnosti strukturálních proměn českého hospodářství směrem k práci s vyšší přidanou hodnotou.

smerovani-investic.png

Firmy si s krizí poradí

Majitelé firem, podnikatelé a vrcholoví manažeři věří tomu, že firmy si s krizí poradí. Speciální dotační programy nebo majetkové vstupy státu do soukromých firem nepovažují za prioritu. Drtivá většina respondentů by jako pomoc upřednostnila systém daňových úlev a výpadky v cash flow by stát mohl řešit nabídkou překlenovacích půjček či spoluúčastí na provozních nákladech.

o-pruzkumu.png

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.