Navigace

Kofola: Projekce výsledků za 3. čtvrtletí 2020

Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní své hospodářské výsledky za 3Q20 ve středu 25. 11. po zavření trhu. Třetí čtvrtletí je typicky nejsilnější v sezónním hospodaření Kofoly vzhledem k turistickému ruchu a vyšším prodejům nealko nápojů během léta. Letošní 3Q se podle nás Kofole vydařilo, neboť mezi červencem a zářím nebyly v platnosti téměř žádné restrikce na provoz restaurací, hotelů a shopping center. Obava českých a slovenských turistů z cestování do zahraničí podpořila domácí turistický ruch, což pomohlo tržbám Kofoly v segmentu Česka a Slovenska. Tento segment kompenzoval slabší prodeje v oblasti Jadranu, kde pandemie Covid-19 na turistický ruch v létě přece jen dopadla. Tržby Kofoly navíc od jara zahrnují i akvírované minerální vody Ondrášovka a Korunní. Dohromady očekáváme, že silná poptávka v ČR a na Slovensku a efekt významné akvizice zvýšily tržby o 10,5 % meziročně na 2056,4 mld. Kč.

Kofola od začátku roku registruje nižší ceny některých vstupů (PET lahve) a po příchodu pandemie Covid-19 navíc snížila výdaje na marketing a administrativu. To v kombinaci s růstem tržeb podle nás zvýší marži zisku EBITDA o 3 proc. body r/r na 26,4 %. Zisk před odpisy EBITDA pak odhadujeme meziročně vyšší o 24,7 % na 543 mil. Kč a provozní zisk (EBIT) o 31,5 % na 382,2 mil. Kč.

Na finanční úrovni počítáme kromě úrokových nákladů i s negativním vlivem pohybu měnových kurzů na korunovou hodnotu dluhu. Růst čistého zisku tak byl podle nás pomalejší než růst provozního zisku, a sice o 16,1 % r/r na 287,7 mil. Kč.

Možné zvýšení výhledu na letošní rok

Kofola pořádá konferenční hovor ve čtvrtek 26. 11. ve 13:00 SEČ. Management Kofoly po 2Q uvedl, že letos očekává pokles zisku EBITDA z loňských 1119,4 mil. Kč na 950 mil. až 1 mld. Kč. Pokud se naplní naše projekce zisku EBITDA 543 mil. Kč ve 3Q, bude zisk EBITDA dosažený za 9 měsíců roku již 892,1 mil. Kč. I pokud budeme předpokládat, že ve 4Q dojde k podobnému poklesu EBITDA jako ve 2Q postiženém restrikcemi (tj. ve 4Q cca -24 % r/r na 196,7 mil. Kč), vychází nám celoroční zisk EBITDA na 1088,8 mil. Kč, tedy nad současným výhledem. Jsme proto názoru, že management Kofoly může zvýšit výhled zisku EBITDA na letošní rok do intervalu zhruba 1000 – 1100 mil. Kč. Dobrý vývoj během léta a dodržení či překonání výhledu je podle nás indikováno i skutečností, že management ani přes nový nouzový stav v ČR a na Slovensku nepozměnil návrh na vyplacení dividendy ve výši 13,5 Kč/akcie. (Tato dividenda byla následně schválena v distančním hlasování.)

Investory bude na konf. hovoru podle nás zajímat současný vývoj hospodaření v porovnání s jarním nouzovým stavem a dále vývoj zadlužení. Společnost si na začátku roku zvýšila zadlužení o cca 1,1 mld. Kč za účelem převzetí minerálních vod Korunní a Ondrášovka a i bez dopadu Covid-19 by podle nás zadlužení firmy na konci roku přesahovalo poměr čistý dluh / EBITDA 3. Po slabém jaru v důsledku Covid-19 očekáváme, že bude tento ukazatel na konci roku spíše mezi 3,5 – 4, přičemž financující banka společnosti odpustí plnění kovenantu na úrovni 3,5. Relativně vysoké zadlužení považujeme za hlavní dlouhodobý problém firmy, který může limitovat výplatu dividendy v budoucnu.

Celkově očekáváme, že Kofola představí za 3Q silnou sadu výsledků a že management zvýší výhled na letošní rok. Akcie mohou na takové oznámení reagovat pozitivně. S celou zprávou pro investory se můžete seznámit zde

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.