Navigace

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek schválila daňový balíček, který předložil premiér Andrej Babiš (ANO). Zásadní posun se týká zdanění mezd, kdy se zruší koncept tzv. superhrubé mzdy (mzda a všechny soc. odvody). Od příštího roku se bude mzda danit sazbou 15 % a mzdy nad 140 tis. korun měsíčně sazbou 23 %. Dále Sněmovna schválila snížení spotřební daně u nafty a schválila rychlejší růst spotřební daně u tabákových výrobků. Naopak Sněmovna nepřijala žádný návrh na zvýšení daňové sazby z hazardu.

Daňové změny musí ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky. Premiér Babiš uvedl, že daňové změny sníží příjmy státního rozpočtu v objemu asi 52 mld. korun. Návrh státního rozpočtu pro příští rok přitom s touto úpravou daní nepočítá.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.