Navigace

Zoufalství evropských investorů

Před dvěma měsíci jsme se zde rozepsali na téma rizikové přirážky a atraktivita korporátních dluhopisů. Od té doby jsme pozorovali u firemních dluhopisů velmi příznivý vývoj. Tématem našich příspěvků však není primárně popis minulých katalyzátorů trhu, ale náš výhled.

Výnos typického evropského firemního high yield dluhopisu je na úrovních před koronakrizí. Současný výnos se pohybuje okolo 2,4% p. a., a i když High Yield neoznačuje nominálně výšku výnosu, český překlad „vysoký výnos“ se zde zrovna nenabízí. Přestože jsme názoru, že i přes výrazný pohyb evropského trhu může pokles výnosů a růst cen dále zvolna pokračovat (masivní dodávání likvidity, snížení rizikových prémií díky optimismu ohledně vakcíny), snažíme se hledat také jiné příležitosti.

Ty vidíme na českém korporátním trhu. Graf 1 znázorňuje vývoj výnosu do splatnosti korporátního high yield trhu eurozóny*. Nad ním je zvýrazněn aktuální výnos do splatnosti J&T Bond Indexu, reprezentanta českého korporátního trhu, který činí 4,4%. Rozdíl mezi výnosem do splatnosti tuzemského a zahraničního trhu činí 2,0% p.a. ve prospěch ČR, a to dokonce bez měnového rizika. Na tuto situaci jsme reagovali i při správě J&T fondů. V posledních týdnechnám český trh nabídl hned několik nových emisí. Přestože každá emise na trhu s sebou nese riziko emitenta (specifické riziko), v rámci alokace portfolia jsou fondy schopny oproti běžnému investorovi výrazně efektivněji toto riziko snížit díky diverzifikaci.

J&T MONEY se účastnil primární emise realitní společnosti NUPEH 5,9%/2025, dále Auctor 5%/2025 (zdravotnictví, cestovní ruch), navýšení emise Heureka 5,25%/2025 (e-commerce) a připravuje se na novou emisi Alpha Quest. Výnos do splatnosti fondu činí 3,8 % p. a. a za listopad připsal zhodnocení 0,6 %.

Fond J&T BOND drží vysokou míru zainvestovanosti. V listopadu investoval do dluhopisu chemičky Chemours, navýšil pozici v manažerovi pohledávek Lowell a také v podřízeném dluhopisu Raiffeisen Bank. Fond rovněž zvýšil podíl ve fondu dluhopisů rozvíjejících se trhů v lokálních měnách. Výnos do splatnosti činí 4,1 % p. a. a za listopad připsal zhodnocení 2,4 %.

J&T High Yield (dříve J&T High Yield Money Maket) byl již v listopadu plně zainvestován. Jeho výnos do splatnosti činí 4,4% p.a. a za listopad připsal zhodnocení 0,4 %.

dluhopisy.png

Graf 1; Zdroj: Bloomberg, J&T Banka, J&T Investiční společnost

*Výpočet: (Option adjusted spread Euro HY All Cash Bonds + 5letý úr. EUR swap)

V akciích jsme zůstali

Na aktuální nastavení monetární politiky jsou trhy zvyklé. Nulové a záporné sazby spolu s dodáváním likvidity byly mantrou poslední dekády. Koronakrize však přiměla vlády podporovat ekonomiku a být aktivnější (štědřejší) na poli fiskální politiky. Souhlasíme s trhem, že je na místě očekávat v dohledné době vyšší inflaci. Názor amerického dluhopisového trhu je znázorněn v grafu 2. Ekonomika možná neměla návrat ve tvaru V, očekávaná inflace však ano a překonala úrovně začátku roku.

Akcie finančního sektoru tvoří důležitou součást našich akciových portfolií. Optimismus ohledně budoucí ekonomické (úvěrové) aktivity spolu vyššími inflačními očekáváními pro ně tvoří příznivé prostředí. Právě vyšší očekávaná inflace způsobuje, že tržní úrokové sazby delších splatností rostou. Zatímco na konci roku tvořil rozdíl mezi americkou tříměsíční a desetiletou sazbou 0,36 %, nyní je to 0,84 %. Pro zjednodušení předpokládejme, že za „krátké“ sazby banka nabízí depozita a za „dlouhé“ poskytuje úvěry. Pro tamní banky je to tedy dobrá zpráva. Ve fondu J&T Rentier tak lze najít tituly JPMorgan nebo Goldman Sachs.

inflace.png

Graf 2; Zdroj: Bloomberg, J&T Investiční společnost

Zlato odedávna slouží jako instrument k uchování hodnoty. V prostředí vysokých sazeb mu výrazně konkuruje jiné „bezrizikové“ aktivum – státní dluhopisy. Nyní jsou však jejich výnosy blízko nuly, a reálné výnosy dokonce záporné.Atraktivita zlata tak stoupá. Graf 3 znázorňuje výnos do splatnosti 10letého státního dluhopisu USA, který je očištěn o tamní inflaci (tzv. reálný výnos / reálná sazba). Záporné reálné sazby považujeme za hlavní zdroj potenciálu pro budoucí vývoj cen zlata. Proto jej letos postupně zařazujeme do fonduJ&T Rentier, kde bude tvořit do 5 % portfolia.

sazby.png

Graf 3; Zdroj: Bloomberg, J&T Investiční společnost

Hlavní akciové indexy v listopadu připsaly zisky přes 10 %. I přes výrazné růsty jsme vybírali zisky pouze omezeně a zůstáváme blízko plné zainvestovanosti. Zprávy ohledně vakcíny spustily na trzích naději na tzv. reopening story – příští rok by měla proběhnout vakcinace populace a poptávka bude opět směřovat k dnes omezovaným sektorům. Právě mezi nimi je většina dividendových titulů.

Smíšený fond J&T Rentier za listopad připsal +12,0 % a ke konci listopadu dokázal odmazat letošní poklesy. Fondu výrazně pomohly akcie obchodních domů Klepierre, bankovní a komoditní tituly. Celkem 55 % fondu tvoří akcie, 4 % zlato a 34 % korporátní dluhopisy.

Fond J&T Dividend dokázal také těžit z tržního optimismu a za listopad reportuje +13,2 %.V listopadu fond nakoupil mj. akcie společnosti Norilsk Nickel a Motor Oil Hellas. Mezi nejvýznamnější pozice patří akcie ČEZu, IBM, HP, Monety a Komerční banky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.