Navigace

Dolarový milionář ve světě investic

Nejzajímavější zhodnocení čeští dolaroví milionáři očekávají od stavebních pozemků, zahraničních i českých akcií a od investic do start-upů. Vyplývá to z výsledků desátého ročníku unikátního výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů J&T Banka Wealth Report 2020. Svůj pohled a tipy na zmiňované investice exkluzivně prozradili i odborníci J&T Banky.

Své nejlepší hodnocení v historii dostaly u dolarových milionářů zahraniční akcie. Přibližně třetina bohatých (32 % v ČR, 38 % v SR) je označila za zajímavou investici, na Slovensku dokonce za nejatraktivnější investici současnosti.

Rekordně velké a promptně zavedené fiskální a monetární stimuly napomohly k velmi rychlému návratu akciových trhů z březnového „korona dna“ zpět do býčího trhu a následnému vymazání veškerých ztrát spojených s pandemií u mnohých akciových indexů. Navíc dosažení historických maxim již na konci léta a očekávání vysoké míry zásahů centrálních bank do trhu s tolerováním vyšší inflace podobně jako expanzivní fiskální politika podporují očekávané zhodnocení u akcií i do budoucna.

České akcie jako atraktivní investice

Globální finanční stimuly a jarní propady pak přinesly příležitosti k posílení pozic také na pražské burze, každý desátý český dolarový milionář označil akcie českých firem za atraktivní investici. „Specifikem pražské burzy je omezený rozsah titulů a velký podíl dividendových titulů. Pražská burza svoji určitou atraktivitu neztratila, firmy na pražské burze nakonec zasáhla nákaza covidem-19 méně, než se mohlo zdát, a výplata dividend v mnoha případech nebyla ohrožena a v těch ostatních spíše odložena než zrušena,“ popisuje hlavní ekonom Petr Sklenář. Dividendový výnos je vysoký (5 – 10 %), obzvláště ve světě nulových úrokových sazeb.

Pokles z posledních měsíců stlačil na atraktivní úrovně bankovní tituly, a proto jsou podle názoru analytiků z dlouhodobého pohledu zajímavou investicí Moneta Money Bank a Komerční banka. „Ty při první vlně covidu-19 výrazně propadly okolo 40 % od počátku roku, ale investoři v průběhu léta nenašli sílu na návrat do těchto pozic. Bankovní sektor je procyklický, a tudíž návrat ekonomického růstu a možná menší dopad vlivu pandemie otvírají dle nás růstový prostor,“ vysvětluje Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Odborníci se shodují, že poslední zprávy o aukci 5G vyzněly pozitivně pro O2, která se těší zájmu investorů zejména díky dlouhodobě udržitelné dividendě. V případě O2 CR analytici i pro stávající rok odhadují 9,2% hrubý dividendový výnos a celkovou hrubou dividendu ve výší 21 Kč na akcii. Nejmenší dopad pandemie na výsledky hospodaření zaznamenala energetická společnost ČEZ, a to v případě zajímavé dividendy a možnosti mimořádné dividendy z divestic dělá dle analytiků z jejich akcií také zajímavou investici.

„Nechtěl bych ale vynechat ani Avast, který v poslední době prochází korekcí k úrovni 130 Kč. Zde je patrné, že dochází k rotaci investorů v rámci sektorů. Větší riziko spjaté s covidem-19 vyhovovalo technologiím a naopak náznak návratu k normálnímu životu by mohl zpětně snížit projektovaný růst v tomto sektoru. Nicméně společnost má zajímavý produkt, který dokáže inovovat a monetizovat. V další, možná postupnější, vývoj technologií nepochybujeme, a proto Avast vnímáme jako titul, který si zaslouží investorskou pozornost,“ dodává Milan Vaníček.

Burza cenných papírů Praha otevřela v roce 2018 trh Start pro menší či střední firmy se sídlem v České republice, které chtějí získat finanční zdroje okolo 100 milionů Kč. Je tedy jakousi vstupní branou pro firmy na pražskou burzu. I tento trh přináší řadu atraktivních titulů, jako bylo v říjnu IPO firmy Pilulka Lekárny. Objemy obchodů u tohoto titulu dokonce odpovídaly hlavnímu trhu burzy. Za zájmem stojí zaměření na e-comerce, které přináší něco jiného než jen recyklaci kuponové privatizace a dividendový příběh z hlavního parketu pražské burzy. Zakladatelé bratři Kasové mají rovněž pozitivní vliv na domácí investory, kteří znají příběh společnosti Kasa.cz.

wr-tiskova-verze-cz-2020-297x148-n24-upravy-dd8.jpg

Stavební pozemky si drží zájem

Milionáři si uvědomují, že stojíme na prahu zcela nové éry, která bude hnána vyšší poptávkou po reálných aktivech jako způsobu zajištění hodnoty bohatství. I proto patří stavební pozemky mezi aktiva, která si za posledních deset let udržela u dolarových milionářů očekávání jednoho z nejzajímavějších zhodnocení (41 % v ČR, 37 % v SR).

Od roku 1999 průměrná cena stavebního pozemku v ČR vrostla o 275 %, tj. asi o 6,3 % p. a. Navíc ceny stavebních pozemků nerostly pouze v roce 2005, jinak relativně stabilně stoupaly. „Pokračující uvolněná měnová politika, která přináší nulové či záporné úrokové sazby i přes pokračující inflaci, představuje mix faktorů, který dává podmínky pro další růst cen nemovitostí,“ predikuje Petr Sklenář.

Existují ještě výhodné pozemky?

Podle Milana Vaníčka je šancí na koupi zajímavých stavebních pozemků stále relativně dostatek. Záleží na lokalitě a k jakým stavbám má být následně o-pruzkumu.pngpozemek využit. Stále se rozrůstající lokality větších měst dávají šanci na pozemcích, které byly ještě před několika lety aglomeracím více vzdáleny. Rovněž různé druhy obchvatů a všeobecně zhušťování či zvětšování silniční sítě napomáhá tvorbě nových zajímavých míst na výstavbu. Samozřejmě to vše na pozadí toho, že pozemky jako takové resp. místo je v rámci našich hranic omezené. Avšak možnost přehodnocení využití pozemku tu je.

„Kromě Prahy a Brna mně zajímavá přijdou i města jako Plzeň, Olomouc, Hradec Králové či Liberec, kterým napomáhá existence vysokých škol. Nechtěl bych opomenout ale ani severní Čechy, které jsou označovány jako jeden z nejlevnějších regionů, co se bydlení týče. S tím souvisí i levnější ceny stavebních pozemků, přitom mi přijde, že vzhledem k nižším příjmům obyvatel regionu zde neproběhla dosud masovější výstavba nových projektů. Očekával bych, že se zvýšením ekonomické aktivity bude růst i poptávka po novém bydlení,“ říká Milan Vaníček a dodává: „Kromě velkých měst je patrný zájem také o horská střediska. I zde cena stavebních pozemků výrazně rostla a je to vidět i na aktivitě developerů.K nejvyhledávanějším pozemkům patří nadále střediska, jako jsou Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou, ale také lokality v oblasti Krušných hor v blízkosti Klínovce nebo na Šumavě.“

Zcela jiným příběhem mohou být stavební pozemky pro komerční využití. Covid-19 ještě více poukázal na vývoj online nakupování, které s sebou přináší nutnost kvalitnější a rozsáhlejší logistiky. Logistická centra či pozemky pro infrastrukturu mohou být proto rovněž zajímavou příležitostí.

anketa.pngPozemky a nemovitosti také táhnou

Zemědělské půdě pak fandí přibližně pětina českých i slovenských bohatých. Také oblíbené rezidenční nemovitosti se nadále drží na předních místech, i když jejich atraktivita mírně poklesla. Vysvětlením může být předchozí příliš prudký růst cen a letošní riziko výpadku nájmů, které mohou snížit návratnost investice. I tak stále čtvrtina českých a 28 % slovenských dolarových milionářů od rezidenčních nemovitostí očekává zajímavý výnos. Na atraktivitě rezidenčním nemovitostem do budoucna přidává vedle dlouhodobě nízkých úrokových sazeb také neoslabující poptávka a nedostatek volných bytů a domů na trhu. To je způsobeno především administrativní a časovou náročností získání stavebního povolení. V této oblasti patří naše země mezi ty nejhorší v Evropě.

Krize ukázala nové možnosti

Necelých třicet procent českých dolarových milionářů zmínilo také investice do start-upů. Krize představila možnosti rozvoje stávajících odvětví a přinesla i zcela nová, odezva investorů je tak zcela logická.

„Standardní formy investování nemohou ze své podstaty přinášet tak vysoké zhodnocení. Investice do dluhopisu s pevným výnosem je jasně ohraničena. Akciové investice mohou sice v dlouhodobém horizontu přinést až stonásobky vloženého kapitálu, ale většinou zde jde opět o menší část majetku, kterou do jednotlivé investice vložíte. Pro dolarové milionáře je tedy start-up příležitost, jak při podstatně větším riziku s menší investicí dosáhnou mnohonásobného zisku,“ zdůvodňuje oblibu této formy investice Alena Tkáčová, obchodní a provozní ředitelka J&T Banky.

Jak ale upozorňuje Petr Sklenář, rizika a hlavně potenciál jednotlivé investice je nutné vždy posoudit individuálně. Z definice jde totiž o rizikovou investici, což vyžaduje opakovaně hodnotit vývoj start-upu, zda postupuje podle plánu a jestli má další investice do projektu smysl, nebo jde naopak o slepou cestu a je lepší projekt ukončit. Stejně jako u akcií i u start-upů je vhodnější celkovou investici rozložit do více projektů, kde jeden úspěšný start-up může zaplatit náklady těch méně úspěšných.

S diverzifikací investic může pomoci venture fond, který nahrazuje tzv. andělského investora, jenž nese v případě neúspěchu projektu celé riziko. Venture fond však investuje do několika projektů, které spolu většinou nesouvisejí a mají jen společný základ, na který se manažeři venture fondu zaměřují. „Výhodu investování do venture fondu spatřuji především v diverzifikaci rozhodně rizikové investice do jednoho vybraného start-upu. Již nehovořím ani o tom, že se může jednat o zcela odlišné sektory, než kterým investor rozumí nebo se v nich pohybuje. Na druhou stranu se snížením rizika jde ruku v ruce i nižší výnos,“ popisuje výhody fondu Milan Vaníček.

Zlato jako udržitel hodnoty

Zvýšenému zájmu se dostalo v obou zemích rovněž zlatu (20 % v ČR, 23 % v SR) a obecně drahým kovům, které dále zahrnují stříbro a platinu, či drahokamům (8 % v ČR, 10 % v SR). Celosvětově uvolněná měnová politika a „řešení“ velkých fiskálních deficitů prostřednictvím kvantitativního uvolňování bude ovlivňovat hodnotu peněz. Zlato, které je dlouhodobě vnímáno jako udržitel hodnoty, je tak jasnou volbou pro mnoho investorů v nejisté době.

Propadákem roku korporátní dluhopisy

Největší meziroční propad v očekávání nejzajímavějšího zhodnocení zažily v Česku i na Slovensku korporátní dluhopisy (11 % v ČR, 13 % v SR). Jejich atraktivitu v očích investorů snižují klesající úrokové sazby a také nové zkušenosti, že nejde o naprosto bezrizikový nástroj. Nemalou úlohu sehrála rovněž média, která v posledním roce referovala o korporátních bondech spíše negativně, či kauzy společností Zoot nebo Arca. Mnohem více než dříve se proto investoři nyní zajímají o kvalitu emitentů.

Milan Vaníček doporučuje vybírat jen ty korporátní dluhopisy, které mají dostatečnou informovanost a otevřenost vůči investorům. Důležité je mít možnost se o firmě, která dluhopisy emituje, něco dozvědět, tedy získat takové informace, které umožní zhodnotit situaci, např. schopnost splácet, zajištění, kovenanty apod. Vhodné je tedy hledat prospekt emitenta, který zobrazuje a popisuje nejen společnost samotnou, ale i segment, ve kterém podniká.

Investor by se měl rovněž soustředit na větší společnosti, které mají tržby ve stovkách milionů korun, historii a rozumnou ziskovost. Například realitní společnosti ale nemusí být velké z pohledu tržeb, ale mohou mít dostatečný majetek na případné pokrytí vydaných dluhopisů.

„Jako další znak bych si vybral obchodovatelnost vydaných korporátních dluhopisů na veřejném trhu. Tento aspekt umožňuje zlikvidnění investice cile-pruzkumu.pngv případě potřeby. Navíc se firma s veřejně obchodovanými instrumenty musí více otevřít veřejnosti, což dále zvyšuje transparentnost,“ uvádí Milan Vaníček a zároveň upozorňuje, že nelze opomenout, že ani firemní a státní dluhopisy nejsou bezrizikové. Nicméně výběr podle výše popsaných poznámek napomůže případné riziko výrazně snížit na takovou míru, která bude odpovídat dodávanému výnosu.

Nenechat se vykolejit

Oproti krizi v roce 2008 byli dolaroví milionáři na tuto krizi mnohem lépe připraveni. Od posledních masivních propadů trhu se mnohé naučili, s nadsázkou by se dalo říct, že za těch 12 let investičně dospěli. Čtyřicet procent českých a více než polovina slovenských dolarových milionářů investuje dlouhodobě a pravidelně, v případě jarních propadů na trhu se nenechali znepokojit a jednoduše dodrželi původní investiční plán. Přibližně čtvrtina dolarových milionářů tvrdí, že se nenechala strhnout ani výprodeji jiných investorů a při pokleslých cenách se snažila naopak dokupovat. Pětina přiznává, že výkyvů na finančních trzích aktivně využila, naopak přibližně 10 % bohatých své pozice opustilo a stáhlo se z některých trhů a investic. Asi čtvrtina dolarových milionářů zůstala trpělivá a nedělala nic. Všichni dolaroví milionáři pak přiznávají, že k jejich reakci jim napomohli také privátní bankéři.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.