Navigace

Dobročinná aukce „Umělci umělcům“ vyvrcholila výtěžkem přesahujícím jeden milion korun!

Dražitelé podpořili konkrétní autory a zároveň přispěli do společného fondu na sociální stipendia darem, který J&T Banka zdvojnásobila. Na charitativní účely se podařilo shromáždit přes 400 tisíc korun.

Projekt Umělci umělcům přinesl do světa umění nejen hmotnou podporu pro jednotlivé tvůrce, ale ukázal i sounáležitost české výtvarné scény. Mezi vydražené položky patří díla od Josefa Bolfa, Terezy Příhodové nebo Tomáše Roubala, prodala se díla institucionální kvality, ale i práce mladých autorů a čerstvých absolventů. Nejdražší položkou se pak stal objekt Outside itself od Federica Díaze.k7a5347-1.jpg

Noví majitelé dražených děl, kteří získali díla předních českých umělců bez jakékoli aukční přirážky či provize, podpořili konkrétního tvůrce díla a zároveň přispěli darem do nadačního fondu Luc Art Fund částkou v celkové výši 215 tisíc korun. Partner aukce J&T Banka, která je dlouhodobým patronem a mecenášem současného umění a v jejíž nové galerii Magnus Art se konala předaukční výstava, tuto částku ještě štědře zdvojnásobila.Výslednou sumu přesahující 400 tisíc korun přerozdělí Luc Art Fund formou sociálních stipendií umělcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

„Děkujeme umělcům za jejich důvěru a poskytnutá díla do aukce. Máme velkou radost, že se nám společně podařilo zformulovat naše stanoviska a oslovit širokou veřejnost, což považujeme za velký úspěch celé akce. Neméně si vážíme podpory sběratelů a všech, kteří se do aukce aktivně zapojili a pořídili si v aukci některé dílo. Podpořili tak náš záměr a napomohli zlepšit naléhavou životní situaci umělců a tvůrčí podmínky současného umění, říká jedna ze zakladatelek nadačního fondu, Lucie Drdová.

Dlouhodobě v J&T Bance stojíme po boku projektů, které mají pozitivní dopad na zdejší kulturní prostředí. Věříme, že umění obohacuje náš život, a jsme proto rádi, že i v současné složité situaci jsme mohli stát po boku nápadu, jak propojit svět sběratelů se světem umělců a pomoci tak české umělecké scéně,k7a5416-1.jpgdoplňují Valérie Dvořáková a Anna Pulkertová, specialistky na umění J&T Banky a kurátorky galerie Magnus Art.

Vedle reálné podpory ve formě prodeje a sdíleného výtěžku z něj se Luc Art Fund snaží poukázat na aktuální situaci české výtvarné scény a význam současného umění pro naši společnost a její hodnoty. Primárním důvodem k založení nadačního fondu a k iniciaci charitativní aukce Umělci umělcům je skutečnost, že v českém prostředí stále nedošlo k definici statutu umělce a jeho životní reality a chybí zde mimostátní instituce, které by toto prostředí utvářely. Výtěžek z aukce bude rozdělen v poměru 80 % pro autory dražených děl a 20 % na sociální stipendia dalším umělcům v této nestabilní době. Dalším krokem nadačního fondu bude vypsání opencallu pro tyto umělce, kteří skrze něj budou moct požádat o finanční podporu. Opencall bude zveřejněn na stránkách lucartfund.cz a vyhodnotí ho porota složená z odborníků.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.