Navigace

Makro: Průmysl v listopadu zvolnil

Průmyslová výroba v listopadu byla meziročně vyšší o 0,4 % r/r (+1,3 % r/r v říjnu), což mírně zklamalo očekávání. Meziměsíčně průmyslová produkce klesla o 1,7 % m/m a korigovala vysoké růsty za předchozí 2 měsíce (2,7 % m/m v říjnu, 3,6 % v září). Celkově výsledky lehce zklamaly vzhledem k nárůstu předstihových výsledků a i výsledkům zahraničního obchodu. Ovšem trendově se nic nemění a stále pokračuje proces odmazávání předchozích ztrát, jde o pozvolný proces plný výkyvů.

V listopadu byl opět klíčový vývoj u výroby aut (4 % r/r), který sice výrazně zvolnil (+14 % v říjnu), ale stále svým příspěvkem tvořil celý růst průmyslu. Z dalších oborů pozitivní posun nastal v chemickém průmyslu (+12 % r/r). Tahounem domácího průmyslu je nadále zahraniční poptávka, a to hlavně na úrovni tržeb (exportní tržby +5 % r/r vs. domácí tržby -4 % r/r). Nové zakázky (1 % r/r) vzrostly pouze mírně.

Data i předstihové ukazatele naznačují, že průmysl pokračoval v růstu a dopad druhé vlny Covid-19 na průmysl u nás byl relativně mírný, pokud nějaký. Propad domácího průmyslu za 2020 čekáme kolem 9 %. Pro letošní rok čekáme nárůst kolem 10 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.