Navigace

ČNB: ČR by měla vstoupit do bankovní unie až při přijetí eura

Vláda v pondělí rozhodla, že za současné situace nebude usilovat o vstup do bankovní unie a bude pouze sledovat její další vývoj. Vláda projednávala studii o účasti ČR v bankovní unii, kterou vypracovalo ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních věci a také ČNB. Studie dospěla k závěru, že nejsou důvody ani aktuální potřeby pro vstup ČR do bankovní unie. Domácí bankovní sektor je odolnější a stabilnější než bankovní sektor řady zemí v bankovní unii. Stanovisko ČNB k této otázce pak shrnul guvernér Rusnok, který uvedl, že Česká republika by do bankovní unie měla vstoupit až při případném přijetí eura. Vláda termín přijetí eura nestanovila. ČNB na základě pravidelných analýz sladěnosti vstup ČR do eurozóny nedoporučuje.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.