Navigace

Makro: Míra nezaměstnanosti se v prosinci zvedla na 4,0 %

Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o 2 desetiny na 4,0 % (2,9 % v prosinci 2019). Za nárůstem míry nezaměstnanosti stály sezónní faktory. Jinak se dosavadní trendy nemění a od léta se  míra nezaměstnanosti drží stabilní kolem 3,8 % mimo sezónní výkyvy. Díky řadě dotačních programů neroste počet nově nezaměstnaných (292 tis. osob). Překvapením je, že relativně stabilní a stále vysoký je počet volných míst, který je vyšší než počet nezaměstnaných.

Průměrná míra nezaměstnanosti za rok 2020 dosáhla 3,6 % (2,8 % v roce 2019). V první polovině letošního roku očekáváme, že nezaměstnanost zůstane nad hranicí 4 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.