Navigace

Moneta: Tanemo prodloužilo nabídku odkupu do 5. března

Společnost Tanemo, ze skupiny PPF, oznámila záměr prodloužit termín veřejného odkupu části akcií Monety do 5. března. Původně měla závaznost nabídky končit 26. února, nicméně podmínky umožňovaly její prodloužení. Důvodem jsou podle společnosti žádosti ze strany akcionářů Monety, kteří potřebují více času pro splnění formálních požadavků kvůli omezením v souvislosti s Covid-19.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.