Navigace

ČEZ jedná o akvizici Vodafone

Společnost ČEZ jedná o koupi třetího největšího mobilního operátora Vodafone, rozhodnout by se mělo do léta. Jednání o možnostech spolupráce probíhají podle mluvčího Vodafonu již od léta, tedy ještě před aukcí 5G, které se chtěl ČEZ původně také účastnit, ale nakonec svou nabídku nepodal. V současné době provozuje ČEZ mobilního operátora ČEZ mobile, který má přibližně 130 tisíc klientů a pronajímá si sítě od O2. Jednání o ceně stále probíhají, podle médií by se mohla pohybovat v nižších desítkách miliard korun. ČEZ by na nákup mohl použít prostředky z prodeje svých aktiv v Rumunsku a Bulharsku, z kterých doposud akcionáři očekávali spíše vyšší dividendy. Na vyhodnocení případné akvizice máme nyní málo informací, nicméně obecně nevidíme v nákupu takto velkého aktiva mimo hlavní oblasti působení ČEZu příliš velký smysl. Krátkodobě bychom očekávali negativní reakci akcií.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.