Navigace

ČEZ: Vodafone potvrdil jednání o spolupráci, nikoliv jednání o akvizici celé společnosti

Šéfka komunikace Vodafonu Zuzana Holá upřesnila k včerejším informacím z deníku HN, že společnost potvrzuje probíhající jednání o možnostech strategické spolupráce s ČEZem, nikoliv jednání o prodeji celého Vodafonu, jak bylo prezentováno v médiích. V tuto chvíli není zřejmé, jaká forma a s jakým dopadem na hospodaření společnosti je při jednáních ve hře, vyloučená není ani zmiňovaná akvizice. Strategická spolupráce by v nějaké formě mohla být pro ČEZ zajímavá, nicméně v současné době nemáme informace pro jakékoliv hodnocení.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.