Navigace

EP Infrastructure: Agentura S&P potvrdila rating společnosti

Agentura S&P potvrdila stávající rating EP Infrastructure na stupni „BBB“ se stabilním výhledem.

Agentura S&P potvrdila stávající rating EP Infrastructure na stupni „BBB“ se stabilním výhledem. Podle agentury nemají změny ve struktuře mateřské společnosti EPH výraznější dopad na samotný rating EP Infrastructure. Podle plánu oznámeného v prosinci minulého roku vznikly dvě nové skupiny, EP Corporate Group (EPCG) a EP Equity Investments (EPEI). Pod první z nich (EPCG) se převádí strategická aktiva včetně EPH, druhá pak zastřešuje investice do minoritních podílů ve společnostech obchodovaných na burze. Zároveň se do EPH jako akcionář vrátil Patrik Tkáč.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.