Navigace

Jan Hlavsa: Je čas přinést západní styl investování také do Česka

Investiční platforma Fondee mění způsob, jakým Češi uvažují o penězích. Věkový průměr klientů se pohybuje nejčastěji ve věku 25 až 40 let, uživatelé vybírají spíše odvážnější typy portfolií. Do startupu, který založili manželé Hlavsovi, koncem loňského roku vstoupila J&T Banka jako strategický investor.

Kde se zrodila myšlenka, že by bankovní instituce mohla být vaším investorem, potažmo partnerem?

Partnerství bankovních institucí s fintechy je běžné a obecně dává smysl. J&T Banka v oblasti investic působí dlouhodobě, brali jsme ji tedy jako firmu s jasným know-how. Navíc se trh snaží neustále posouvat, hledá nové možnosti, způsoby a příležitosti. To pro nás bylo známkou toho, že je otevřena novým cestám a způsobům, jak investovat. Předpokládám, že my jsme je pak zaujali pokročilým technickým řešením a také naším zaměřením na mladší skupinu investorů. Společně se tak skvěle doplňujeme.

Jak to myslíte?

Obě společnosti nabízejí investiční příležitosti, někdo by nás dokonce mohl považovat za konkurenci. Faktem ale je, že nás pojí nejen stejné odvětví, ale především shodný cíl, kterým je změna myšlení Čechů o správě majetku. I přesto, že jsou naše cílové skupiny zcela odlišné – J&T Banka se zaměřuje především na high-net worth klienty, zatímco Fondee na retail –, je podstata věci stejná. Snažíme se pochopit, proč a jak lidé investují, jaká je jejich motivace, tedy potřeba a cíl. A v tom se skupiny zase tolik neliší. Větším aspektem je věk, rodinná situace a také zájem o finance či investiční gramotnost, ne ani tak výše majetku.

hlavsovi.png

Jací jsou tedy podle vás Češi investoři?

Nechali jsme si u společnosti Perfect Crowd zpracovat průzkum na reprezentativním vzorku české populace, jehož se účastnilo 1005 respondentů, jejichž složení odpovídalo demografickému zastoupení v naší společnosti. A je pravdou, že výsledky nás překvapily. Ani mladí Češi se ještě nenaučili investovat tak, jak jsou zvyklí například na Západě, a stále lpí na způsobech, kterým je naučili jejich rodiče. V USA například do akcií investuje přes 55 procent dospělé populace, zatímco u nás stále převládají spořicí účty nebo stavební spoření. O to více jsme přesvědčeni, že zde existuje půda pro zlepšení a že jsme s Fondee přišli na trh právě včas, abychom zvýšili povědomí o možnostech zhodnocování peněz efektivnějším způsobem.

Mají Češi o investování zájem?

Záleží na skupině, o které se bavíme. Obecně nám z průzkumu vyplynulo, že by mohla investovat lépe než doposud více než polovina respondentů. Mezi vysokoškolsky vzdělanými jsou to dokonce dvě třetiny stejně jako mezi respondenty s  , což pro účely výzkumu bylo osmdesát tisíc měsíčně a více. Mladší pak častěji přiznávají, že by mohli investovat lépe. Celých 85 procent respondentů uvedlo, že by mohli každý měsíc ušetřit víc peněz, kdyby se důsledně snažili, 15 procent by dokonce ušetřilo pět a více tisíc korun měsíčně. Naprostá většina respondentů má nejlepší zkušenosti se spořicími účty a stavebním spořením, kde také mají největší podíl svých investic. Podíváme-li se na tu nejmovitější část populace, tak zde je investování zcela běžné. Jak ukazuje i průzkum J&T Banky Wealth Report, tuzemští úspěšní se investic nebojí a mají je svém portfoliu běžně. Zhodnocení čekají u akcií, zejména těch zahraničních, a u reálných aktiv, jako jsou nemovitosti či stavební pozemky. Takový postoj a zkušenost bychom rádi přenesli na většinovou populaci. Investice nejsou totiž jen pro bohaté.

klimicek.pngInvestice, ale i příležitost poznat nový způsob prodeje

„Na investicích jsme sami vyrostli a stále se jim věnujeme. Propojovat finance s příležitostmi a možnost podílet se na zajímavých příbězích je vlastně náš životní přístup. Být součástí začínající společnosti, která neotřelým způsobem realizuje investice pro zajímavou a perspektivní skupinu klientů, je tak z našeho pohledu zcela logický krok. Fondee vnímáme nejen jako investici, ale především jako možnost osahat si pro nás nový způsob prodeje investic a seznámit se s novými technickými řešeními,“ říká Tomáš Klimíček, člen představenstva J&T Banky.

Na jakém principu vaše platforma Fondee funguje?

Naší ideou bylo vytvořit jednoduchou investiční platformu, pomocí které by mohl investovat doslova každý. Na českém trhu totiž je poptávka po investičních platformách, jako je Fondee. Mnoho lidí řeší, jakým způsobem zhodnotit své peníze, ovšem často neví, kudy se vydat. Tedy ne každý má k ruce svého poradce nebo nějakého odborníka, kterému by mohl naslouchat či s ním investice probírat. My jsme jim jednu variantu nabídli.

Ve Fondee si uživatel nevybírá jednotlivé tituly, ale volí si jednu ze sedmi různých strategií podle rizikovosti a možné výše výnosů. Peněžní prostředky investorů putují dle zvolené strategie do různých ETF fondů, tedy fondů kopírujících tržní indexy. V těch nejkonzervativnějších jsou zastoupeny zejména dluhopisy, dynamické jsou tvořeny hlavně akciemi. Naším cílem je nabízet diverzifikovaný produkt, který zabrání tomu, že při propadu jednoho titulu či sektoru přijdete o všechny peníze.

Pro jaký typ investora je platforma vhodná?

Určena je primárně pro lidi, kteří s investováním začínají a nechtějí jim věnovat příliš mnoho času. I bez nějakých hlubších znalostí jednotlivých investičních možností si mohou ve Fondee snadno vybrat jednu ze strategií a začít zhodnocovat. Začít se dá již od 1000 korun.

Kterou strategii si klienti vybírají nejčastěji?

Převažují spíše odvážnější typy portfolií, nejčastěji se jedná o profil „Smělý“. Neznamená to ale, že bychom nějaký konkrétní profil doporučovali, je to na každém klientovi, který profil mu vyhovuje. Jaký je kdo investor, napoví krátký dotazník, který zájemce o investování vyplní. Dvě třetiny klientů přitom investují pravidelně, přičemž jedna čtvrtina klientů každý měsíc, nebo dokonce častěji.

Jaká je struktura klientů?

V naší klientské základně převažují investoři nad investorkami. Nejspíš stále platí, a vyšlo to i v průzkumech, které jsme si nechali zpracovat, že ženy mají k investování opatrnější vztah. Ale snažíme se to změnit. Věkový průměr klientů se pohybuje nejčastěji ve věku 25 až 40 let, platforma však zaznamenala už i několik stovek investorů do 25 let a také nad 50 let. Téměř 40 procent klientů jsou přitom prvoinvestoři.

Jakého výnosu zatím klienti dosahovali?

Historicky se průměrný výnos pohybuje mezi třemi procenty u nejvíce konzervativní strategie a osmi procenty u strategie, kdy drtivá většina ETF stojí na akciových titulech. Nicméně minulý rok byl z pohledu vývoje trhů velmi turbulentní a například někteří naši investoři, co si vybrali odvážnější portfolia a začali s námi investovat v březnu 2020, dnes mají návratnost přes 30 procent.

V každém případě ale spíše než spekulovat a tipovat vhodný moment na zainvestování doporučujeme pravidelné investování, při kterém se výkyvy trhu v dlouhodobém horizontu vyrovnají. Již zmiňovaný Wealth Report ukázal, že čtyřicet procent českých dolarových milionářů investuje dlouhodobě a pravidelně. Nenechali se znepokojit ani v případě jarních propadů na trhu, dodrželi původní investiční plán a i v této nejisté době vydělali. Tak proč se jimi neinspirovat že.

Kolik lidí už s vámi investovalo?

Platformu jsme spustili na začátku minulého roku. K dnešnímu dni (8     . 3     . 2021 – pozn. red.) máme více než 2250     klientů. Nejčastěji jde o investice v řádech desetitisíců, i když najdou se i výjimky a máme i klienty, kteří investovali vyšší částky. 

Podléhá toto investování regulaci?

Fondee je licencované Českou národní bankou ke zprostředkování transakcí mezi klientem a brokerem. Broker pak vykonává příkazy k obchodování a zajišťuje, aby prostředky a portfolio byly v bezpečí. Během registrace se registrujete také u brokera. Peníze u sebe nedrží Fondee ani broker. Jsou bezpečně uschovány u opatrovnické společnosti, jejíž jedinou úlohou je správa investic. Finance tak neohrozí ani mezní situace, jakou je ukončení činnosti Fondee či brokera.

Které funkce je možné ještě vylepšovat?

V prosinci jsme například zásadně zrychlili vyřízení vkladů a výběrů, které obojí probíhá v nejbližší obchodní den, tedy následující pracovní den. Kdykoli má klient k dispozici peníze, které chce zainvestovat, stačí je poslat. A kdykoli naopak potřebuje peníze vybrat, má je obvykle do pár dní na účtu.

Investujete i vy prostřednictvím Fondee?

Investujeme, a to dokonce transparentně. Vývoj naší investice můžete sledovat přímo na webu platformy.

Eva Hlavsová

Vystudovala ekonomii na Cambridge a v Institutu ekonomických studií FSV UK. Mnoho let pracovala v Morgan Stanley na analýzách investičních rizik, zkušenosti sbírala i na Ministerstvu financí ČR a v Evropské bance pro obnovu a rozvoj.

Jan Hlavsa

Vystudoval ekonomii na LSE v Londýně a v Institutu ekonomických studií FSV UK. Několik let pracoval ve financích v londýnské City, kde se staral o portfolia o velikosti miliard dolarů.

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.