Navigace

FinTech společnosti mohou nabídnout nadstandardní zhodnocení

FinTech společnosti aplikují nové technologie do tradičního finančního prostředí. Přináší tím tolik žádané a nutné inovace do relativně rigidního prostředí finančních služeb. Efektivita a především rychlost přináší značný potenciál, který lze využít i investičně.

Prostředí bank bývá bráno jako velmi strnulé a většina klientů je stále věrná zejména hotovostním operacím nebo jen základním typům produktů. To atraktivitu FinTech odvětví dále navyšuje. Investorovi nabízí možnost podílet se na rozvoji nových způsobů zpracování plateb, včetně tzv. person-to-person plateb, nových způsobů financování, tzv. peer-to-peer lending, nebo třeba vytěžování marketingových informací o chování spotřebitelů přes analýzu jejich karetních operací.

Správnost výše popsané úvahy lze potvrdit nadprůměrnou výkonností namátkou vybraných společností z daného sektoru. Cardlytics Inc., poskytovatel marketingových řešení založených na transakční historii, posílil za poslední rok 400 %. Square Inc., tvůrce řešení pro akceptaci karetních transakcí zákazníků mobilním telefonem prodejce, přidal dokonce téměř 600 %. Až neuvěřitelný se pak může zdát tříměsíční 700% nárůst ceny akcií společnosti Upstart Holdings Inc., která provozuje cloudovou platformu pro půjčování peněz vyhodnocující kreditní score žadatelů za využití umělé inteligence. Konzervativnější investoři pak mohou znát jednu z nejstarších FinTech společností Green Dot Corp., rostoucí 250 %, nebo i zdánlivě tradiční investiční dům Goldman Sachs Group Inc., který se čím dál více profiluje právě do sektoru FinTech společností a od začátku roku 2020 rostl 150 %.

Přestože se u mnohých společností může zdát nedávný růst nezdravý, určitě by měl FinTech sektor zůstat v hledáčku investorů se sklonem k vyšší míře rizika. Nových příležitostí k pohádkovým ziskům bude ještě více než dost.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.