Navigace

ČEZ ke konci roku 2022 odpojí 3 uhelné bloky v Dětmarovicích

Společnost oznámila, že na konci roku 2022, případně po konci sezóny 2022 – 2023, odpojí 3 bloky v uhelné elektrárně Dětmarovice o celkovém výkonu 600 MW. Na jejich místě vybuduje kogenerační jednotky vyrábějící elektřinu a teplo z plynu o výkonu 45 MW. Společnost tímto pokračuje ve svém plánu snižování emisí a odklonu od spalování uhlí.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.