Navigace

Zopakuje duben vcelku úspěšný březen?

Po velmi silném březnu v případě růstu akciových indexů všechny zajímá, zda může i duben přinést další růstový potenciál. Šance tu je. K udržení současných relativně vysokých valuací by mohla přispět solidní výsledková sezona společně s klidným průběhem na dluhopisových trzích a děním kolem pandemie.

V dubnu by se měla pozornost investorů vrátit k firemnímu fundamentu. Společnosti především v USA začnou zveřejňovat své výsledky za první kvartál letošního roku. Meziročně bude srovnání poněkud ztížené, protože v části světa se již vloni v prvním kvartálu projevovala pandemie, ale USA byly poněkud pozadu. Naopak začátek roku 2021 patří především oživení v USA. Čína byla naopak ovlivněna vloni a letos by již mělo jít o menší dopad. Náhled analytiků je opatrně pozitivní, což může vést ke kladnému překvapení, kterého jsme svědky již několik kvartálů za sebou.

„Náš náhled je tedy poměrně optimistický a očekáváme, že by právě výsledková sezona mohla nadále podpořit současné valuace akciových indexů,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Dluhopisy versus inflace

Ani v dubnu neunikne pozornosti investorů dluhopisový trh, podle něhož se dá usuzovat na vývoj inflace. Inflaci, kterou domácnosti a podniky v budoucnu očekávají, lze zjišťovat totiž buď statistickým šetřením, nebo odečítat očekávání profesionálních investorů z cen finančních aktiv. Nejčastěji se jedná o rozdíl ve výnosech státních dluhopisů s nominálním výnosem a tzv. protiinflačních dluhopisů, které nesou výnos reálný (tj. nad budoucí inflaci).

Ke hlubokému propadu v očekávané inflaci došlo během šoku z rozšíření koronaviru z Číny do Evropy na jaře 2020. Od té doby především vlivem masivního tištění peněz inflační očekávání setrvale rostou. Aktuálně finanční trhy předpokládají, že dalších deset let bude spotřebitelská inflace průměrně 2,3 % ročně. Americká centrální banka (Fed) má zákonný mandát udržovat inflaci kolem 2 % ročně. Zdálo by se tedy, že centrální bankéři začnou být z vývoje inflačních očekávání lehce nervózní a budou připravovat kroky k tlumení budoucí inflace.

„Opak je však pravdou. Fed vynakládá momentálně nejvíce energie na to, aby vysvětlil, že jakákoli protiinflační opatření nejsou na pořadu dne a netřeba se obávat ani snížení tempa tištění peněz, ani vyšších úrokových sazeb. Argumentuje tím, že v minulých letech byla inflace níže než 2 %, a může tak nyní naopak tolerovat hodnotu nad touto úrovní,“ vysvětluje portfolio manažer Martin Kujal. Nedávno si guvernér Fedu dokonce přisadil, že očekávání inflace jsou něco jako holub na střeše a centrální banka bude reagovat, až zvýšené ceny uvidí v obchodních domech.

Poučení pro investory je jasné. „Centrální bankéři zjevně touží po vyšší inflaci a nedají pokoj, dokud jí nedosáhnou. Ať už proto, že chtějí pomoci ekonomice z epidemických škod, nebo jednoduše pomoci předluženým státní financím. Kratší dluhopisy, zejména podnikové, jsou tedy stále lepší investicí než čekat s penězi na běžném účtu na vyšší úroky. Naopak dlouhé dluhopisy jsou více vystaveny riziku přecenění kvůli dalším obavám z budoucí inflace,“ konstatuje Martin Kujal. 

V dubnu si kvůli odeznění některých technických faktorů (SLR kapitálová pravidla pro US banky) může růst výnosů na dluhopisech vybrat oddychový čas. Na druhou stranu očekávané ekonomické oživení a inflační očekávání budou výnosy tlačit nadále vzhůru. Jako rizikový faktor lze v tomto případě vnímat zrychlení dynamiky růstu.

Zaostřeno na centrální banky

Zasedání ECB by 22. dubna nemělo vybočit z řady posledních setkání evropských centrálních bankéřů. Tedy potvrzení velmi uvolněné měnové politiky a vnímání dluhopisového trhu jako možného rizika pro očekávané ekonomické oživení po pandemii. 

Zasedání Fedu by rovněž nemělo přinést nové informace. Respektive analytici nečekají, že by se na stávající politice Fedu něco měnilo zřejmě do konce letošního roku. Sledovaný bude nadále vývoj inflace a s ním nový přístup Fedu o průměrné inflaci za určité období. Tedy tolerance vyšší inflace po omezené období.

Návrat do normálu snad ve druhém pololetí

Denní počty nakažených a postup v očkování budou nadále jedním ze sledovaných témat, a to především kvůli opětovnému nárůstu denně nakažených ke konci března v globálním měřítku. Avšak nadále se očekává, že vývoj jde v základním scénáři postupné „normalizace“ ve druhém pololetí 2021.

Dubnový výhled

Po velmi silném březnu v případě růstu akciových indexů stojíme opětovně před otázkou, zda může i duben přinést další růstový potenciál. „Domníváme se, že solidní výsledková sezona společně s klidným průběhem na dluhopisových trzích a děním kolem pandemie mohou přispět k udržení současných relativně vysokých valuací. Měnová politika ke konci měsíce by měla nadále podpořit přesun aktiv do většího rizika, tedy znovu pozitivní informace pro akcie. Celkově si nemyslíme, že by v základním scénáři měl být duben nepříznivý pro akciové trhy,“ dodává Milan Vaníček. 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.