Navigace

ČEZ bojuje o návrat na výsluní na pražské burze

Přes převažující pozitivní zprávy už skoro třetím rokem bojuje ČEZ znovu o své zasloužené místo jedné z nejatraktivnějších a nejlikvidnějších akcií na pražské burze. O tuto výsostnou pozici ze začátku minulé dekády přišla tato společnost hlavně kvůli setrvalému poklesu cen elektřiny mezi roky 2011 a 2017, doprovázenému a zvýrazněnému strategickými chybami vedení společnosti v zahraničí, ale i na domácím trhu.

S tím jak padala cena elektřiny, postupně se zhoršovaly i hospodářské výsledky společnosti a v konečném důsledku klesal i nejcitlivější parametr investorské přízně – dividenda vyplácená akcionářům. To dohromady poslalo akcie ČEZu na skluzavku. Před deseti lety vyplácel ČEZ svým akcionářům pravidelně mezi čtyřiceti a padesáti korunami na akcii. V roce 2019 už to ale bylo jen pouhých dvacet čtyři korun. Dividenda tak jen kopírovala vývoj cen elektřiny. Kvůli jejím předprodejům na dva roky dopředu vyvrcholil pokles průměrných prodejních cen elektřiny ČEZ proti vývoji ročních kontraktů dodávky elektřiny na burzách s malým zpožděním až rokem 2018. V tomto roce ČEZ prodával svou produkci o téměř polovinu níže než před deseti lety, a to za pouhých 31 EUR / MWh.

Pak přišel rychlý zlom a průměrná prodejní cena elektřiny ČEZ začala znovu růst a kopírovala tak s opětovným jedno- až dvouletým zpožděním raketový růst cen elektřiny na energetických burzách. Z dosavadního vývoje lze předpokládat, že již v roce 2022 bude ČEZ svou elektřinu znovu prodávat nad hranicí 50 EUR / MWh jako za časů své doposud největší slávy. Forwardové ceny na trhu s elektřinou ale šplhají ještě výše. Pro roky 2022 a 2023 se aktuálně elektřina obchoduje na burzách už na dosah 58 EUR / MWh a ani to nemusí být pro následující roky konec růstu.

S cenami zahýbou povolenky

Na rozdíl od předešlých deseti let se nyní ocitneme v období vysoké ceny povolenky CO2 a k tomu v celém německém regionu, kam jako Česko geograficky patříme, s velkou pravděpodobností skončí bezstarostné období přebytku výroby elektřiny. Tedy nejlepší podhoubí pro další cenový růst.

Náš soused Německo, největší ekonomika EU, se po letech přebytku výroby elektřiny dostane do situace, kdy již v příštím roce bude muset elektřinu dovážet a v dalších letech se stav ještě zhorší. Tím se změní nejen celková bilance ve střední Evropě, ale také předpoklady pro cenotvorbu elektřiny. Přitom ještě v roce 2017 a 2018 vyváželo Německo objem elektřiny na úrovni dvou třetin výroby celého Česka. Nicméně skoro iracionální nebo alespoň iracionálně uspěchané zavíraní jaderných a uhelných elektráren v následujících letech vykoná své.

Předpoklady k dalšímu růstu cen elektřiny kromě změny na nabídkové straně bilance výroby podpoří i vývoj na trh EU ETS, který se propisuje do cen elektřiny přímo. Povolenky CO2 ještě před pár lety stály jen zlomek toho, co dnes. Cena jedné tuny CO2 podražila za poslední roky o osm set procent. Toto vše mělo ale na ceny elektřiny zatím jen omezený vliv. Skutečný růst přijde až poté, co odezní u výrobců elektřiny výhody dříve levněji nakoupených povolenek, a k tomu se připojí napnutá bilance nabídky a poptávky po elektřině. Například ČEZ má ještě na rok 2021 nakoupeny povolenky odpovídající očekávané výrobě z emisních zdrojů na poloviční ceně, než je aktuální tržní cena povolenky na trhu EU ETS.

cez-graf.pngGraf závislost cen elektřiny a ceny akcie ČEZ.

Rok 2022 bude zlomový

Růst pro rok 2021 srazil jen mírný meziroční růst cen elektřiny a k tomu i nižší výnosy distribuce elektřiny spojené s počátkem nového regulačního období s nižším oprávněným výnosem. To se ale již rokem 2022 začne výrazně měnit. ČEZ od roku 2022 čeká další vlna rostoucích výsledků a s tím by postupně měla růst i dividenda. Poslední z parametrů, který by mohl znovu přesvědčit investory, že výplata dividendy na úrovni okolo padesáti korun na akcii je pro ČEZ dlouhodoběji udržitelná.

Zlom může přijít už s letošním rokem, kdy ČEZ sice nepřesvědčil ani výsledky, ale ani výhledem na výsledky roku 2021, na druhou stranu může na dividendu vyplácenou letos i příští rok čerpat zdroje získané z prodejů majetku v zahraničí (Rumunsko, Bulharsko, Polsko). Není pochyb, že toto v kombinaci s dalším růstem cen elektřiny od roku 2022 by akcie ČEZu zase po delší době mohlo vrátit do jiných cenových pater investorského zájmu. Stačí si dopočítat zhruba 6,5%, ale i nižší dividendový výnos, pro růstové akcie typické. Pomoci by také mohl konec obav z financování nerentabilního projektu Dukovany z peněz soukromých akcionářů. Po dvou letech zmatků musela vláda pod tíhou argumentů přiznat, že stavba jaderné elektrárny může proběhnout jen v případě plného financování ze strany státu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.